Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RUSKO-BUŁGARSKA WOJNA 967-972

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1828-1829

  Przychodząc z pomocą Grecji w jej walce o niepodległość (patrz grecka wojna o nie­podległość 1821-1832) i widząc możliwość powiększenia swego terytorium, 26 kwietnia 1828 Rosja wypowiedziała Turcji wojnę. Rosyjskie wojska z powodzeniem oblegały Braiłę na Wołoszczyźnie, przekroczyły Du­naj i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSKO-POLSKA WOJNA 1018-1025

  Ksią­żę kijowski Swiętopełk (zm. 1021), po klęsce poniesionej w 1016 w bitwie z bratem, wielkim księciem Nowogrodu, Jarosławem (zm. 1054), uciekł szukając schronienia na dworze teścia, księcia Polski Bolesława I Chrobrego (zm. 1025). Swiętopełk nakłaniał Polaków do przywrócenia mu władzy w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1877-1878

  Rosja udzielała pomocy powstańcom serbs­kim (patrz serbsko-turecka wojna 1876--1877). Mimo to w Serbii nadal sprawowało władzę imperium osmańskie, które uciskało wyznawców prawosławia. Gdy Turcy nie zgodzili się na wprowadzenie reform, Rosja przystępując do kierowanego przez nią po­tężnego ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSKO-SZWEDZKA WOJNA 1240-1242

  Szwecja, Dania i Litwa miały nadzieję, że skorzystają z zamieszania powstałego po najeździe Mongołów (patrz mongołów na­jazd na Ruś drugi 1235-1240), żeby zdobyć nowe terytoria. Popierany przez papieża Grzegorza IX (l 147?-1241) szwedzki wódz i mąż stanu, Birger (zm. 1266), podjął wyprawę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUANDYJSKA WOJNA DOMOWA 1959--1944

  Po ŚWIATOWEJ WOJNIE II Ruanda, dawna kolonia niemiecka w wschod­niej Afryce, została oddana pod administra­cję Belgii jako terytorium powiernicze Or­ganizacji Narodów Zjednoczonych Ruan-da-Urundi. Kraj ten od dawna był zdomino­wany przez lud Tutsi (inaczej Watussi lub Tusi), choć stanowił on tylko 15%...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYCERZY POWSTANIE 1522-1523

  Luterań-ska reformacja w Niemczech charakteryzo­wała się nasileniem ruchów społecznych, których celem było najczęściej ograniczenie władzy szlachty i Kościoła. W 1522 Franz von Sickingen (1481-1523) i Ulrych von Hutten (1488-1523), dwaj cesarscy (wolni) rycerze i rzecznicy reformacji, zainicjowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH 26 LIPCA 1953, WALKA Z DYKTA­TURĄ BATISTY

  Mianem tym określa się ruch partyzancki i wezwanie, którym Fidel Castro (ur. 1926) starał się zachęcić mie­szkańców Kuby do walki z dyktaturą Ful-gencia Batisty y Zaldivara (1901-1973). „26 lipca 1953" upamiętnia dzień, w któ­rym Castro na czele około 200 młodych powstańców kubańskich zaatakował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN l GOTÓW WOJNA PIERWSZA 249-252

  Goci, wojowniczy lud germański, zaczęli od III w. zagrażać granicom rzym­skiego imperium (później podzielili się na Ostrogotów [wschodni Goci] i Wizygotów [zachodni Goci]; nazwy obu grup pochodzą od regionów ich zamieszkania). W 250 Goci przekroczyli Dunaj i ruszyli na południe do Dolnej Mezji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSKA WOJNA DYNASTYCZNA 1015-1025

  Po śmierci wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza (956-1015) księstwo podzie­lono między wielu spadkobierców. Jego ambitny syn Świętopełk Przeklęty (zm. 1021) usiłował zdobyć władzę nad całą Rusią; zamordował braci Borysa i Gleba (zm. 1015 lub 1018), a także Śwłatosława i przejął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt

Do góry