Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY WSCHODNIE 113-117

  Cesarz rzymski Trajan (53-117) był nie­zwykle uczciwym i dobrze przygotowanym administratorem, a także bardzo zdolnym dowódcą wojskowym. Kiedy król Armenii, zaaprobowany przez Rzym, został odsunięty od władzy, a tron uzyskał Part, który nie zyskał aprobaty Rzymu, Trajan wyruszył z armią na wschód (113)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA WSCHODNIA 161-166

  W początkach panowania cesarza rzym­skiego Marka Aureliusza (121-180), Wologezes III (wzmian. 147-191), król Fartów, wyprawił się do Armenii, pobił wojsko rzymskie i osadził na tronie w Armenii księcia z rodu Arsacydów. Marek Aureliusz wysłał współcesarza swego przybranego brata, Lucjusza Aureliusza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY Z KWADAMI l SARMATA­MI 374-375.

  Pogwałcenie przez urzędników rzymskich układów z Kwadami, osiadłymi w Dacji, spowodowało to, że ich król Gabi-nus (zm. 374) wniósł skargę przeciw zerwa­niu umów. Komendant twierdzy zamordo­wał go za to. Kwadowie wraz ze swymi sprzymierzeńcami, Sarmatami, przekroczyli Dunaj; pustoszyli Mezję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA ł CYMBRAMI l TEUTO-NAMI104-101 p.n.e.

  Przez wiele lat Cym-browie i Teutoni, ludy germańskie zamiesz­kujące pierwotnie Półwysep Jutlandzki prze­suwali się na południe. W 109 dotarli w oko­lice Galii Narbońskiej (rzymskiej). W latach 100-105 zwyciężyli kilka armii rzymskich. Najeżdżali Galię, niepodległą Hiszpanię. W 102 postanowili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKI PODBÓJ BRYTANII 43-61

  Wódz rzymski, Juliusz Cezar (100-44 p.n.e.) w cza­sie GALIJSKICH WOJEN dokonał wpraw­dzie uwieńczonego sukcesem najazdu na Brytanię, jednakże właściwy podbój wyspy zaczął się dopiero za czasów cesarza Klaudiu­sza I (10 p.n.e.-54 n.e.), który wysłał na wyspę cztery legiony pod komendą Aulusa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA Z MIASTEM WEJE PIER­WSZA 438-426 p.n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA Z WANDALAMI 468

  W 468 Wandalowie, lud germański, pod wodzą króla Genzeryka (390-477) panowali w Afryce Północnej, Sardynii i na innych wyspach w zachodniej części Morza Śród­ziemnego, kontrolowanej przez ich flotę (patrz wandalów najazdy na cesarstwo rzymskie 406-533). Leon I (400P-474), cesarz rzymski na Wschodzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY NA GRANICY PÓŁNOC­NEJ 24 p.n.e.-16 n.e.

  Pragnąc ustanowić bezpieczne, naturalne granice imperium, które chroniłyby Italię i Galię (Francja), cesarz Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.) przesu­nął legiony na północ i wschód od granicy na Renie wytyczonej w 51 p.n.e. przez Juliusza Cezara (100-44); Oktawian roz­ciągnął władzę Rzymu na Ilirię i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 350-351

  Po śmierci cesarza rzymskiego Konstantyna I Wielkiego cesarstwo rzymskie zostało po­dzielone między jego trzech synów; Kon­stantyn II (317P-340) otrzymał Galię (Fran­cję), Hiszpanię i Brytanię, Konstancjusz (317-361) - Azję Mniejszą, Egipt i Syrię, Konstans (323P-350) - Italię i Ilirię (Pół­wysep...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 360-361

  W 350 Persowie najechali rzymską Mezo­potamię. Cesarz rzymski (august) Konstancjusz II (317-361) nakazał wówczas, by z pomocą przyszedł mu jego krewny, cezar Julian (331-363), chrześcijanin, który z po­wodzeniem walczył z Frankami i Alemana-mi w Galii i cieszył się sympatią żołnierzy. Julian gotowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt

Do góry