Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WOJNA O SAHARĘ HISZPAŃSKĄ 1976

  W 1976 Hiszpania przekazała Maroku dwie trzecie obszaru swojej zamorskiej prowincji, Sahary Hisz­pańskiej, a jedną trzecią (część południową) - Mauretanii. Tuż potem oddziały Maroka poprowadziły „Zielony marsz" 350 tysięcy ludzi na tereny, do których Maroko rościło sobie prawa; w tym samym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAND CREEK, MASAKRA W S AŃ D CREEK 1864

  28 listopada 1864 oddział amerykańskiej kawalerii i ar­tylerii po pięciu dniach marszu w zimnie przez równiny natrafił na obóz Indian Cze-jenów i Arapahów nad Sand Greek (dopływ rzeki Arkansas w południowo-wschodniej części Kolorado). Dowódca, pułkownik John M. Chivington (1821-1894), postano­wił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMILÓW RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY 1919-1920 (ruch l marca)

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAINT ALBANS, NAJAZD NA SAINT ALBANS 1864

  Bodźcem do utworzenia w 1867 unii wszystkich posiadłości brytyjskich w Ameryce Północnej (Kanada) była obawa Kana­dyjczyków przed agresją Stanów Zjedno­czonych. W czasie WOJNY SECESYJNEJ około 25 konfederatów przebywających w Kanadzie przekroczyło granicę Unii i za­atakowało miasto Saint Albans w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMNICKA WOJNA PIERWSZA 343-341 p.n.e.

  Wojownicze plemiona Samnitów za­mieszkiwały obecny region Abruzzów we Włoszech, głównie południową część Ape­ninów. W IV w. p.n.e. Samnici zaczęli powiększać swoje terytoria, co prowadziło do konfrontacji z Rzymem. Pierwsze starcie nastąpiło w 343, gdy Kapua, miasto należące do Związku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA NAD SAJO 1241

  Gdy Mon­gołowie wtargnęli na Węgry, król Węgier Bela IV (1206-1270) skoncentrował swe siły pod Budą. Mongołowie podszedłszy pod Peszt, wycofali się na północny wschód, za nimi ruszyła armia węgierska. Mongoło­wie zajęli pozycję na lewym brzegu Sajo, w pobliżu Mohi. Straż przednia węgierska 10...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1880--1881

  Plemiona zamieszkałe na Samoa, archipelagu w południowej części Oceanu Spokojnego, od dawna toczyły ze sobą okre­sowe walki. W latach 1878-1879 Stany Zjednoczone, Niemcy i Wielka Brytania podpisały porozumienia zapewniające im na Samoa prawa handlowe i inne przywileje. W 1880 mocarstwa te zgodziły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANDAŁ, POWSTANIE 1935

  Bezrolni chłopi zatrudnieni na wielkich plantacjach w środ­kowej części Luzonu (Filipiny) zaczęli na początku lat trzydziestych XX w. masowo wstępować do ruchu Sakdal, zapoczątkowa­nego i kierowanego przez Benigno Ramosa (wzmian. 1930-1935), sakdal w języku ta-galog (największa grupa językowa na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1887--1889.

  Tubylcy z Samoa, archipelagu wysp w południowej części Oceanu Spokojnego, byli oburzeni z powodu wysokich podatków ściąganych przez niemiecką kompanię han­dlową. Niemieckie okręty przywiozły żoł­nierzy na pomoc miejscowemu wodzowi, Tamasese, który w 1887 obwołał się tafaifa („królem całej Samoa");...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALADYNA ŚWIĘTA WOJNA 1187-1189

  Zebrawszy ogromną armię, Saladyn (1137?--1193), sułtan Egiptu i wielki wódz muzuł­mański, rozpoczął świętą wojnę z chrześ­cijańskimi krzyżowcami w celu zdobycia łacińskiego Królestwa Jerozolimy (rozejm został pogwałcony przez chrześcijan, którzy pod wodzą Rajnolda z Chatillon [zm. 1187]...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt

Do góry