Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  SIKHÓW WOJNA PIERWSZA 1845-1846.

  Po 1818 Anglicy mieli tylko jednego rywala do władzy w Indiach, było nim niedawno po­wstałe królestwo sikhów w Pendżabie, posia­dające olbrzymią, 100-tysięczną armię khal-sów („czysty": żołnierze-święci). Anglicy uz­nali, że Pendżab, którym władał Randźit Singha, jest zbyt silny, by go...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOGRODU WOJNA ł HABSBURGAMI 1644-1645

  W czasie TRZYDZIESTOLE­TNIEJ WOJNY Siedmiogród opierał się skutecznie katolickim Habsburgom dążą­cym do narzucenia Węgrom kontrreformacji (Siedmiogród stanowił wówczas wschodnią część Węgier). Za rządów Jerzego I Rako­czego (1591-1648) Siedmiogród uzyskał międzynarodowy autorytet jako obrońca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIMABARA, POWSTANIE NA PÓŁWYSPIE SHIMABARA 1637-1638

  Wiarę katolicką wprowadził do Japonii portugalski ksiądz w 1549. W ślad za nim przybyło wielu misjonarzy, którzy nawrócili na chrześcijań­stwo liczne rzesze Japończyków. Szoguno-wie Tokugawa często wypędzali z kraju misjonarzy i zabraniali Japończykom prak­tykowania wiary katolickiej. W 1623 nowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKO-TURECKA WOJNA 1876-1878

  Chrześcijańscy mieszkańcy Bośni i Her­cegowiny zbuntowali się w 1875 przeciw muzułmańskim władcom tureckim i zwró­cili się o pomoc do Serbii, autonomicznego wówczas państwa w ramach tureckiego im­perium. Wybujały nacjonalizm serbski oraz obietnice pomocy dla powstańców zgłaszane przez Rosję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKIGAHARA, BITWA POD SEKIGAHARĄ 1600

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERTORIUSZA WOJNA 80-72 p.n.e.

  Wybit­ny wódz rzymski Kwintus Sertoriusz (zm. 72), zwolennik Mariusza, został w 83 na­miestnikiem Luzytanii (Portugalia i zachod­nia Hiszpania). Gdy Lucjusz Korneliusz Sulla (138-72) został dyktatorem rzymskim, a wojska jego legata wyparły z Luzytanii należącego do jego przeciwników Sertoriu-sza, ten ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELANGURU WOJNA DOMOWA 1867--1873

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANUSIJJI POWSTANIE 1915-1917

  Sanu-sijja, islamski zakon-sekta, założony w 1837 przez Muhammada ibn Alego as-Sanusi, przyjął zasady mistycznego sufizmu i nawo­ływał do ścisłego przestrzegania pierwo­tnych zasad islamu. Zakon zyskał wielu zwolenników w Cyrenajce (wschodnia część Libii). Politycznie zaangażowani, wojow­niczy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEYEN OAKS, MASAKRA W SEYEN OAKS 1816

  Szkocki filantrop, Thomas Douglas (1771-1820), piąty hrabia Selkirk, właściciel kontrolnego pakietu akcji Kompanii Hud-sońskiej, postanowił założyć kolonię osad­ników szkockich w żyznej dolinie rzeki Red w pobliżu obecnego Winnipeg, w rejo­nie Manitoba. Pierwsi osadnicy przybyli w 1812. Ich przybycie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEUCYDÓW WOJNA Z EGIPTEM 169-168 p.n.e.

  Antioch IV Epifanes (zm. 163), król z dynastii Seleucydów, władał obszarami Syrii - Celesyrii (Dolina Bekaa, Liban), Fenicji i Palestyny. Prawa do tych obszarów rościł również Egipt, który przygotowywał się do inwazji. Antioch uprzedził ją i naje­chał państwo egipskie, zdobył Peluzjum, najważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt

Do góry