Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  STULETNIA WOJNA 1337-1453

  W 1337 król Anglii Edward III (1312-1377) przyjął tytuł „Król Francji" kontynuując w ten sposób spór dynastyczny zapoczątkowany przez dynastię normandzką w 1066 (patrz normanów podbój anglii 1066). Atak Ed­warda był odwetem za odmowę króla Fran­cji Filipa VI (1293-1350) zwrotu Gujenny, a równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANYYJSKA WOJNA 1147--1158.

  Za panowania normańskiego króla Rogera II (1095-1154) Sycylia zdominowała dawne normańskie państwa - Apulię, Kala-brię i Capuę - burząc papieską politykę równowagi sił, utrudniając spełnienie zwią­zanych z Italią ambicji cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i zagrażając zachod­nim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLICHONA WOJNY Z WIZYGOTAMI 390--408

  Wizygoci, pod wodzą Alaryka (370P-410) najechali Trację, (390) (patrz wizygotów najazdy na cesarstwo rzym­skie, wczesne 332-390), zrywając w ten spo­sób pokój zawarty w 382 ze wschodnio-rzymskim cesarzem Teodozjuszem I (346?--395). Doprowadziło to do walk Wizygotów z wodzem rzymskim Flawiuszem Stylicho-nem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZYMIERZEŃCZA WOJNA 357-355 p.n.e.

  Ateny, stojące na czele Ateńskiego Związku Morskiego (symmachia delijska), starały się powiększyć Związek. Eubea w 357 zbun­towała się przeciw Tebom. Eubea, leżąca na hellesponckich szlakach dostaw zboża, miała dla Aten bardzo duże znaczenie. Ateny więc przyszły jej z pomocą. Miasta eubejskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARA WOJNA ZURYSKA 1436-1450.

  Woj­na ta jest przykładem napięć, jakie pojawiły się na przełomie ustępującej epoki feudalnej i nadchodzących czasów nowożytnych. Ce­sarskie (wolne) miasto Zurych uzyskało różne feudalne domeny i miało nadzieję na pozyskanie następnej, gdy po śmierci ostat­niego hrabiego Toggenburga nad Jeziorem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZYMIERZEŃCZA WOJNA 219-217 p.n.e.

  Wojna była spraw­dzianem możliwości Filipa V (238-179), od 221 króla podupadłej Macedonii. Macedonia była najpotężniejszym członkiem Związku Hellenów (Związek Koryncki) i dlatego proszono ją, by rozstrzygała o problemach członków Związku. W 220 Związek Etolski najechał Achajów. Władze Związku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANDYNAWSKA WOJNA 1026-1030

  Po  objęciu tronu Norwegii w 1015 przez Olafa II (Olaf Haraldson) (995P-1030) wyparł on Duńczyków z kraju. Gdy król Danii Kanut I Wielki (994P-1035) zaczął dążyć do pod­boju Norwegii, król Olaf zawarł sojusz z królem Szwecji Emundem (zm. 1051). W 1026 Duńczycy zwyciężyli Szwedów w bitwie morskiej u...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPARTAŃSKO-ACHAJSKA WOJNA 193-192 p.n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANDYNAWSKA WOJNA 1448-1471

  0 pomoc wojskową. Opozycja w 1467 do­prowadziła do powrotu Karola na tron.Mimo że przeciwni Karolowi panowie,chcąc go usunąć, przyłączyli się do produń-skiego duchowieństwa, Karol zwyciężyłw bitwie i Duńczycy przystąpili do rokowańpokojowych. Po śmierci Karola w 1470stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPARTAŃSKO-ACHAJSKA WOJNA 228-226 p.n.e.

  Wojna DIADOCHÓW podzieliła Grecję, a po jej zakończeniu greckie mias-ta-państwa walczyły nadal między sobą o do­minację. Pod koniec III w. p.n.e. najpotęż­niejszymi rywalami w tej walce była Mace­donia i Sparta; trzecim rywalem był Zwią­zek Achajski (związek miast Achai w Grecji), dawny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry