Historia /5 265 prac/

  • Ocena brak

    SYJAMSKO-WIETNAMSKA WOJNA 1841--1845

    Podjęta przez Syjam bezskuteczna próba odzyskania zwierzchności nad Kambo­dżą (patrz syjamsko-kambodżańska wojna 1831-1834), którą wówczas władała królowa wprowadzona na tron przez Wietnam, spra­wiła, że kraj ten jeszcze mocniej odczuł wietnamskie jarzmo. W 1841 ucisk Wietna­mu wywołał powstanie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 279

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYRII WOJNA Z PARTIĄ 130-127 p.n.e.

    Antioch VII Euergetes (lub inaczej Sidetes [158P-129]) ruszył z wojskami syryjskimi na Partię, odzyskał utracone wcześniej ob­szary w Babilonii i prawdopodobnie zmusił króla Partii Fraatesa (zm. 128) do uwol­nienia brata Antiocha, Demetriusza II Ni-katora, trzymanego od 10 lat w niewoli. W czasie dalszego...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /762

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYRII WOJNA Z PARTIĄ 141-139 p.n.e .

    Król Partii Mitrydates I (wzmian. 171-138), zwany również Arsakesem VI, zdobył Medię i Babilonię. Miasta greckie tych obszarów, błagały króla Syrii Demetriusza II Nikatora (zm. ok. 125), aby je wyzwolił. W 141 wahający się Demetriusz zgodził się rozpo­cząć wojnę z Partią. W pierwszych starciach...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /664

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYJAMSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1826--1829.

    Król Laosu Czao Anou (1767-1835) pragnął skończyć z syjamską hegemonią nad jego miastem-państwem Vien Czang (Yientiane) i tym samym wzmocnić więzy z wietnamskim cesarzem Minh Mangiem (1792-1841). W 1826, usłyszawszy pogłoski (w rzeczywistości bezpodstawne), że brytyj­ska flota zamierza zaatakować...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 638

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1593--1600

    Po śmierci następcy tronu w bitwie pod Nong Są Rai i wycofaniu się wojsk birmańskich z Syjamu (patrz syjamsko-bir­mańska wojna 1584-1592) król Syjamu Nare­suan najechał położone na półwyspie tereny Birmy, zdobył prowincje Tawaj i Tenase-rim. Wojska króla pomaszerowały na północ i zajęły Moulmein i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 393

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYJAMSKO-KAMBODŻAŃSKA WOJNA 1593--1594

    Po wyzwoleniu Syjamu spod zwierz­chnictwa Birmy (patrz syjamsko-birmańska wojna 1584-1592) król Syjamu Naresuan (Phra Naret) (ok. 1555-1605) szukał odwetu na królu Kambodży Satcie (zm. 1596) (patrz syjamsko-kambodżańska wojna 1587). W maju 1593 syjamskie wojska liczące około 100 tysięcy żołnierzy...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 066

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1607--1618.

    Po zniszczeniu Pegu (patrz birmań­ska wojna domowa 1599) nastąpił rozpad Birmy. Kraj ponownie zjednoczył Anaukpe-tlun (zm.1628), władca Awy w Górnej Bir­mie, który zaczął od zdobycia miast Prome (Pji) w 1607, Taungu w 1610 i Syriamu w 1613 (patrz birmańsko-portugalska woj­na 1613). Wojska Anaukpetluna...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 030

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYJAMSKO-KAMBODŻAŃSKA WOJNA 1603.

    W 1596 przybyły do Kambodży wojska hiszpańskie mające udzielić pomocy królowi Satcie (zm. 1596), który jednak utracił już tron. Hiszpanie zabili uzurpatora do kam-bodżańskiego tronu i w 1597 osadzili na nim syna Satthy. Wielu mieszkańców Kam­bodży nie znosiło władzy narzuconej przez obcokrajowców; w...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /831

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1660--1662

    Król Syjamu Narai (1632-1688) widząc okazję do odzyskania panowania nad zajmowanym przez Birmę regionem Cziang Maj (północno-zachodnia Tajlandia), wkroczył tam ze swoimi wojskami, zdobył kilka miast, został jednak odparty (1660) i zmuszony do wycofania się (1661). Dynasty­czne spory w Birmie zachęciły...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /943

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    syjamsko-kambodżańska wojna 1622.

    Po śmierci króla Kambodży, wasala Syjamu, Sreja Saurjopora (zm. 1618), zwanego wcześ­niej księciem Srisuphanma, jego syn i na­stępca, Czetta II (zm. 1625), ogłosił niezależ­ność Kambodży od Syjamu. Król Syjamu Songtham Sprawiedliwy, inaczej Intharadża II (zm.1628) wyprawił ekspedycję lądową i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /884

    praca w formacie txt

Do góry