Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  SZKOCKA WYPRAWA DO IRLANDII 1315--1318

  Domnal O'Neill, król Tyrone, we­zwał Szkotów na pomoc przeciw Anglikom, przekazując swe prawa do tronu Edwardowi Bruce (zm. 1318), bratu i następcy króla Szkocji Roberta (1274-1329), który w 1315 wylądował w Irlandii, na czele 6000 wojska. Uzyskawszy poparcie irlandzkich mieszkań­ców Connaught i zachodniego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAHDŹAHANA PODBOJE 1613-1621.

  Przez wiele lat głównym wodzem cesarza Indii z dynastii Mogołów, Dżahangira (1569-1627) był jego syn, książę Churram (1592-1666), który później obwołał się ce­sarzem Szahdźahanem. Od wstąpienia na tron w 1605 Dżahangir nie brał osobiście udziału w wojnach; lubił przyjemne i próż-niacze życie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZALONA WOJNA" 1488-1491

  Oponenci popierający roszczenia Ludwika (1462-1515), księcia Orleanu do regencji w okresie małoletności króla Fran­cji Karola VIII (1470-1498) (należał do nich również Franciszek II, książę Bretanii) zostali zwyciężeni przez wojska siostry kró­la, Anny (1460-1522), w bitwie pod Saint--Aubin-du-Cormier...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZALONEGO MUŁŁY" ŚWIĘTE WOJNY 1899-1920

  Muhammad ibn Abd Alłah Hasan (1864-1920), przywódca wojowni­czego muzułmańskiego bractwa sufickiego, zwanego Salihija, zaciekle przeciwstawiał się obcym „niewiernym chrześcijańskim" kolonizatorom uważając, że ich wpływy naruszą czystość islamu w Somalii. Z tego powodu ogłosił dżihad (świętą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PERGAMONEM 224-221 p.n.e.

  Pergamon (Bergama) było jednym z miast greckich w północnej Azji Mniejszej, które założył macedoński zdobywca Alek­sander Wielki (356-323). Około 238 król Pergamonu Attalos I Soter (269-197) od­niósł wielkie zwycięstwo nad Galatami, mieszkańcami środkowej części Azji Mniej­szej. Zwycięstwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEŚCIODNIOWA WOJNA 1967

  Prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser (1918-1970) zażądał w maju 1967 wycofania z Egiptu wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wkrótce po spełnieniu tego żądania za­rządził blokadę statków w cieśninie Tiran, zamykając w ten sposób izraelski port Ejlat nad zatoką Akaba. W tym czasie Syria, Egipt i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRYJSKO-EGIPSKA WOJNA PIERWSZA 274-271 p.n.e.

  Po śmierci Aleksandra Wielkiego (356-323 p.n.e.) macedońscy wodzowie podzielili jego olbrzymie imperium i sami, później ich następcy, rozpoczęli stuletnią, nieustającą walkę o panowanie w Azji Mniejszej (patrz diadochów wojny 323-281 p.n.e.). Seleucydzi panowali w Syrii, a w Egipcie dynastia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOCKA WOJNA 1295-1296.

  Następcą króla Szkocji Aleksandra III (zm. 1286) została jego wnuczka Małgorzata, księżnicz­ka norweska, która miała poślubić syna króla Anglii Henryka III. Małgorzata zmarła w 1290 w czasie podróży z Norwegii, a po jej śmierci o tron Szkocji rywalizowali Robert Bruce (1274-1329) i Jan Balliol...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRYJSKO-RZYMSKA WOJNA 192-189 p.n.e.

  Po klęsce Macedonii pod Kynos-kefalaj w 197 (patrz macedońska wojna druga 200-190 p.n.e.) Związek Etolski (środ­kowa Grecja) chciał uzyskać dominującą pozycję w Grecji, którą poprzednio zajmo­wała Macedonia. W 192 Etolczycy zaatako­wali sprzymierzeńców Rzymu w Grecji i po­prosili króla Syrii Antiocha...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-WIETNAMSKA WOJNA 1769--1773

  Przez długi okres Kambodża była wasalnym państwem Syjamu, a jej wschod­nie prowincje opanował Wietnam. W 1769 król Kambodży Ang Non (1779) został zdetronizowany przez brata, który uzyskał pomoc z Wietnamu, a potem odmówił pła­cenia daniny Syjamowi. Wojska syjamskie pod wodzą króla Phyi Taka (Phrayi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt

Do góry