Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA BLISKIM WSCHO­DZIE 1941

  Wielka Brytania podejmowała starania, by w czasie II wojny światowej Bliski Wschód nie dostał się w ręce państw Osi. Wojska Wielkiej Brytanii wylądowały w angielskich bazach lotniczych w Basrze i Habbaniyi na zachód od Bagdadu, w któ­rym władzę sprawował rząd proniemiecki. Irak zalał teren między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE ZACHOD­NIM 1914-1918

  We wrześniu 1914 Francu­zi i Anglicy zatrzymali szybką i potężną ofensywę na Belgię i północną Francję, podjętą przez Niemców na początku I wojny światowej (patrz marna, pierwsza bitwa nad marną 1914) i zmusili przeciwnika do odwrotu za rzekę Aisne. Na północy sprzy­mierzeni walczyli z Niemcami o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA FRONCIE ROSYJ­SKIM 1941-1945

  Związek Radziecki roz­począł II wojnę światową jako sojusznik państw Osi, pokonał Finlandię (patrz rosyj-sko-fińska wojna 1939-1940) i zaanektował kraje bałtyckie. Agresja na ZSRR rozpoczęła się 22 czerwca 1941, dokonały jej armie niemieckie z udziałem wojsk rumuńskich, węgierskich, włoskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKA WOJNA Z SABAUDIĄ 1403--1416

  W 1403 dwa kantony szwajcarskie, Uri i Unterwalden, chcąc poszerzyć swe tereny na południu, zajęły dolinę górnego biegu rzeki Ticino, nad granicą szwajcarsko--włoską. W 1410 oba kantony zwróciły się o pomoc do innych kantonów należących do Związku Szwajcarskiego i zajęły jeszcze dolinę Val...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRUTOWA WOJNA 1838

  Kierowana przez Thaddeusa Stevensa (1792-1868) i popiera­na przez część wigów, partia antymasońska próbowała nie dopuścić demokratów z Fila­delfii do Kongresu Pensylwanii w Harris-burgu. Rozwścieczony tłum mieszkańców Filadelfii opanował Harrisburg i groził za­stosowaniem przemocy. Gubernator...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKIE POWSTANIE 1798.

  Szwaj­carski region Vaud podniósł bunt przeciw znienawidzonej władzy z Berna. Na czele buntu stanął Frederic Cesar de La Harpe. Pod wpływem sugestii Napoleona Bonaparte (1769-1821) wojska rewolucyjnej Francji pod pozorem pomocy dla Vaud najechały Szwajcarię; region Vaud został przekształ­cony w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l 1914-1918

  Bezpo­średnią przyczyną wybuchu wojny był za­mach na następcę austro-węgierskiego tro­nu, księcia Ferdynanda, do jakiego doszło w Serbii. Jednak międzynarodowe napięcie i rywalizacja (patrz bałkańskie wojny) narastały już od wielu lat. 28 lipca 1914 monarchia austro-węgierska wypowiedziała Serbii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKO-MEDIOLAŃSKA WOJNA 1478.

  Wraz ze wzrostem liczby najemnych żoł­nierzy i kupców przekraczających Przełęcz Świętego Gotarda na granicy włosko-szwaj-carskiej, koniecznością stało się wyraźne określenie niedokładnie dotychczas ustalo­nej granicy. Val Levantina odrzuciła w 1475 zwierzchność Mediolanu, a jej wojska wspie­rane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA BAŁKANACH 1915-1918

  Na Półwyspie Bałkańskim wrzało od bardzo dawna; przyczyną były nieporozumienia na tle narodowościowym i dążenia ekspansjonistyczne (patrz bał­kańskie wojny). 28 lipca 1914 Austro-Węg-ry wypowiedziały wojnę Serbii (patrz świa­towa wojna 11914-1918), ale rozpoczęły dzia­łania, dopiero gdy wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWEDZKA WOJNA 1630-1635

  Po duń­skim okresie (patrz duńska wojna 1625-1629) TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY, w cza­sie największych sukcesów Świętego Cesar­stwa Rzymskiego, król Szwecji Gustaw II Adolf (1594-1632), z wyznania luteranin, obawiając się mocnego usadowienia się ce­sarza na południowym brzegu Bałtyku i wmieszania się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt

Do góry