Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIĘTA WOJNA PIERWSZA ek. 590 p.n.e.

  święte wojny były toczone w obronie sank­tuarium Apollina w Delfach, stąd pochodzi ich nazwa. Wojny wynikały zarówno z po­budek politycznych, jak i religijnych. W pie­rwszej wojnie brała udział Amfiktionia Del-ficka utworzona przez państwa skupione wokół Termopili, a później Delf w celu prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA NOC 1572.

  Rodzi­na króla Francji Karola IX (1550-1574) dążąc do zbliżenia z hugenotami postanowi­ła doprowadzić do ślubu przywódcy protes­tantów, Henryka z Nawarry, późniejszego króla Henryka IV (1553-1610) i Małgorzaty (1553-1615), siostry króla. Na ów ślub przybyli do Paryża liczni hugenoci wraz ze swymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l W EGIPCIE 1914--1917.

  Imperium osmańskie (Turcja) wy­powiedziało wojnę sprzymierzonym, Wielka Brytania rozciągnęła protektorat wówczas nad Egiptem i zdetronizowała jego władcę

  proniemieckich sympatiach. Decydująceznaczenie dla przebiegu wojny w Egipciemiał Kanał Sueski. Zarówno Turcy, jak

  Niemcy dążyli do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA FRONCIE WŁOS­KIM 1943-1945

  Po klęsce wojsk państw Osi wPÓŁNOCNOAFRYKAŃSKIEJ KAMPA­NII sprzymierzeni rozpoczęli działania we Włoszech. 10 lipca 1943 tysiące żołnierzy brytyjskich i amerykańskich pod osłoną ciemności wylądowało na wybrzeżu połu­dniowej Sycylii. Całkowicie zaskoczyli garni­zony włoskie i niemieckie i w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l W MEZOPOTAMII 1914-1918

  W listopadzie 1914, tuż po przystąpieniu imperium osmańskiego (Tur­cja) do wojny po stronie państw centralnych, Anglicy wysłali z Indii niewielki oddział wojska do Zatoki Perskiej w celu ustano­wienia w Mezopotamii brytyjskiej strefy wpływów, a tym samym zapewnienia ochro­ny Indii i Egiptowi. Wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA FRONCIE ZACHO­DNIM 1944-1945

  W 1942 i 1943 amery­kańskie i brytyjskie bombowce atakowały najważniejsze ośrodki przemysłowe Nie­miec, ale front zachodni powstał na euro­pejskiej ziemi dopiero po udanym desancie alianckim na plażach francuskiej Normandii w czerwcu 1944 (patrz normandia, lądo­wanie i bitwa w normandii 1944)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l W PALESTYNIE 1917--1918.

  Po wyparciu Turków z Egiptu (patrz światowa wojna i w egipcie 1914-1917) Ang­licy ruszyli za nieprzyjacielem do Palestyny. Dwukrotne próby zdobycia twierdzy w Gazie zakończyły się fiaskiem, powodzenie przy­niosła trzecia próba, którą podjął Edmund H. H. Allenby (1861-1936). Wcześniej zdo­był Beer-Szewę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II 1939-1945

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA BAŁKANACH 1939-1941.

  Włoski dyktator Benito Mus-solini (1883-1945) marzył o wspaniałym imperium włoskim, które mógłby utworzyć z pomocą niemieckiego sojusznika, Adolfa Hitlera (1889-1945). W kwietniu 1939 woj­ska włoskie najechały i w krótkim czasie podbiły Albanię, skąd w grudniu 1940 na­padły na Grecję. Grecy okazali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE WSCHOD­NIM 1914-1917

  Gdy Austro-Węgry wypo­wiedziały Serbii wojnę 28 lipca 1914 (patrz światowa wojna 11914-1918), w Rosji, mimo protestów Niemiec, ogłoszono powszechną mobilizację; l sierpnia oba państwa były w stanie wojny. Wojska rosyjskie najechały Prusy Wschodnie, doznały klęski w bitwie pod Tannenbergiem (29-23...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt

Do góry