Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  TEODORYKA WOJNA Z ODOAKREM 489--493

  Ostrogoci (Goci wschodni), lud po­chodzenia germańskiego, pod wodzą króla Teodoryka Wielkiego (454P-526) teoretycz­nie sprzymierzeńcy Bizancjum, prowadzili dokuczliwe najazdy na prowincje wschod­niego cesarstwa rzymskiego. Cesarz wschod-niorzymski Zenon (426-491), chcąc pozbyć się Ostrogotów, mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA PODBOJE 1360-1405

  Timur Lang („Timur kulawy"), w Europie zwany Tamerlanem (1336-1405), uważany jest cza­sem za potomka Czyngis-chana (1167?--1227), ale w rzeczywistości nie był Mon­gołem, lecz Turkiem z plemienia Barłasów. Był konserwatywnym muzułmaninem, ale tolerował inne wyznania. Podobnie jak Czyngis-chan, był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARANAKI WOJNA PIERWSZA 1860-1861

  W 1859 jeden z podrzędnych wodzów ludu Maori (Maorysi) w regionie Taranaki na Wyspie Północnej (Nowa Zelandia) sprzedał Europejczykom ziemie nad rzeką Waitara, nie uzyskawszy zgody członków plemienia, które potem nie chciało uznać konfiskaty tych ziem. Na początku 1860, Anglicy, nie zwracając uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJPINGÓW POWSTANIE 1850-1864

  W 1850 mandżurscy władcy Chin (dynastia King) wydali rozkaz, by wojska cesarskie zlikwidowały stowarzyszenie religijne, któ­rego prawdy wiary wywodziły się po części z doktryny protestanckiej. Armia cesarska doznała poważnej porażki, a ruch religijny zapoczątkowany i prowadzony przez uczo­nego Hong...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1451-1456

  Dążąc do za­władnięcia małym królestwem Cziang Maj na północy, Boromotrailokanath (zm. 1488), król powiększonej Ajutthai (królestwo Ta­jów w Syjamie środkowym), wzmocnił jej siły wojskowe. W 1451 w dawnym króle­stwie Sukhotai wybuchło powstanie przeciw panowaniu Ajutthai. Wódz miasta Sawank-halok i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INCYDENT W TALAMBO 1862

  Peruwiańscy robotnicy rolni na hacjendzie w Talambo (Peru) napadli na grupę imig­rantów baskijskich. Rząd hiszpański wyde­legował do Peru wicekróla z żądaniem od­szkodowania. Rząd peruwiański nie przyjął Hiszpana. Gdy negocjacje zawiodły, eskadra hiszpańska zajęła w 1864 peruwiańskie wy­spy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1461-1464.

  Gdy spiskujący władca miasta Sawankhalok (pod jarzmem Ajutthai) opuścił miasto i został naczel­nikiem miasta Phayao w Cziang Maju, wybuchły na nowo działania wojenne mię­dzy sąsiadującymi i rywalizującymi ze sobą królestwami - Ajutthają i Cziang Majem. W 1461 wojska Sri Suthamtiloka (1411--1487)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1474-1475

  Rozmowy dyp­lomatyczne między rywalizującymi króle­stwami Ajutthają i Cziang Majem, podejmo­wane w celu rozwiązania spornych spraw, doprowadziły jedynie do trwającego sześć lat rozlewu krwi, najazdu Ajutthai na Cziang Maj i zajęcia jego terytorium. Wojska Cziang Maju poniosły porażkę; w 1475 król tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1492

  Powodem wznowie­nia wojny między królestwami Ajutthają i Cziang Maj był tym razem kryształowy posąg Buddy, własność Cziang Maju, skra­dziony przez syna króla Ajutthai, gdy był on w Cziang Maju kapłanem Buddy. Mimo żądań Cziang Maju posągu nie zwrócono, wobec czego Phra Jot (wzmian. 1487-1495), król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA ek. 1500-1529

  Małemu królestwu Tajów, Cziang Majowi zagrażało większe od niego królestwo Ajutthają. Cziang Maj przyjęło agresywną postawę, by w ten sposób uchronić się przed nieprzyja­cielem. W 1507 król Cziang Maju Ratana rozpoczął atak na terytorium Ajutthai, ale jego wojska zostały pokonane w ciężkiej bitwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt

Do góry