Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MASAKRA W TIANJINIE 1870.

  Wielu chińskich dostojników oraz wyznaw­ców licznych religii istniejących w Chinach nie znosiło białych misjonarzy chrześcijań­skich, którzy w połowie XIX w. licznie ściągali do ich kraju. W celu podburzenia ludu szerzono pogłoski, że cudzoziemcy są czarownikami. Francuskie szarytki prowa­dzące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD TINCHEBRAI 1106

  Robert Krótkoudy (l 054?-1134), książę Normandii, buntował się przeciw ojcu (patrz wilhelma i zdobywcy najazd na normandię io?6) i walczył z bratem (patrz wilhelma h wojna z robertem kró-tkoudym 1089-1096). Po powrocie z krucjaty w 1100 następnego roku usiłował bez powo­dzenia odebrać angielski tron...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIEPOLA REBELIA 1310.

  Wielka Rada spra­wująca rządy w Wenecji stała się z czasem instytucją w najwyższym stopniu oligar­chiczną; członkostwo w niej było przekazy­wane dziedzicznie. Odsunięci od wpływu na decyzje rządowe Wenecjanie podnieśli w 1300 bunt, który jednak zakończył się klęską, a jego przywódców powieszono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOUSSAINTA L'OUVERTURA POWSTANIE 1793-1803

  FRANCUSKA REWOLUCJA odbiła się echem w kolonii francuskiej na Saint Domingue (Haiti), gdzie czarni nie­wolnicy, chcąc osiągnąć równe prawa i wol­ność, wzniecili w 1791 powstanie przeciw swoim panom. Frangois Dominiąue Tous-saint (1743-1803), samouk, dawny niewol­nik, zorganizował i dowodził murzyńską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMOLEONA WOJNA 344-339 p.n.e.

  Mając dość ciężkich rządów tyrana Dionizjusza II (zm. 344), obywatele Syrakuz zwrócili się o pomoc do Koryntu, miasta-założyciela Syrakuz. Do walki z Dionizjuszem i popie­rającego go tyrana Leontinoj (Lentini), Korynt wysłał Timoleona, znanego jako „bicz na tyranów". Timoleon w 344 po przybyciu na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEBAŃSKO-SPARTAŃSKA WOJNA 379-371 p.n.e.

  Teoretycznie na mocy pokoju króle­wskiego z 386 (patrz koryncka wojna 395--387 p.n.e.) greckie miasta-państwa miały auto­nomię, tyrańskie zwierzchnictwo sprawo­wała Sparta, zawsze gotowa, by przypodobać się Persji. Głównym przeciwnikiem Sparty były Teby, które Sparta rozmyślnie prowo­kowała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSWALSKA WOJNA DOMOWA 1862--1864

  Po „wielkim treku" na północ, podjętym przez Burów (Holendrów) prag­nących uciec od rządów brytyjskich w połu­dniowej Afryce, wędrowcy osiedlili się w re­gionach Transwalu, z których każdy miał swoją małą stolicę. Rządy tych czterech regionów nieustannie spierały się o granice, sprawy religijne i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA NAJAZD NA INDIE 1398-1399

  Podobnie jak Czyngis-chan (1167P-1227) Timur (1336-1405), wódz turecko-mongol-ski, rzadko prowadził wojny bez formalnego powodu. Oficjalnie wystąpił przeciw Delhi z zarzutem, że faworyzuje się tam wyznaw­ców innych religii niż islam; w rzeczywis­tości skorzystał z dynastycznych waśni suł­tanatu i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKSASKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1836

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA NAJAZD NA RUŚ l TERENY ZŁOTEJ ORDY1395-1396.

  Po zwycięstwie nad To-chtamyszem (zm. 1406) nad rzeką Terek (1395) (patrz timura wojna z tochtamy-szem druga 1390-1395) Timur (1336-1405) poprowadził następnie 100-tysięczną armię na Ruś, wtargnął do ziemi riazańskiej, zdo­był miasto Jelec i zatrzymał się dopiero w odległości ok. 300 km od Moskwy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt

Do góry