Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WENECKI PODBÓJ FRIULI 1411-1420

  Za panowania króla Zygmunta (1368-1437) Węgrzy zagrażali Friuli (kraina historyczna w północno-wschodnich Włoszech nad Morzem Adriatyckim, po 1947 częściowo w Jugosławii); książęta Friuli poprosili wó­wczas (1411) Wenecję o pomoc wojskową. W wyniku udanej kampanii przeciw Wę­grom, Friuli wpadło w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1170--1177.

  Bizantyjczycy z niechęcią odnosili się do obecności weneckich kupców, któ­rych liczba stale wzrastała, oraz do przywi­lejów nadanych im po pierwszych dwóch KRUCJATACH. Genua i Piza oraz inni handlowi rywale Wenecji przynaglali bizan­tyjskiego cesarza Manuela I Komnenosa (1120-1180) do działania; w 1171, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-GENUEŃSKA WOJNA 1255--1270.

  Wojna ta była wynikiem dążeń Wenecji i Genui, rywali handlowych we wschodniej części Morza Śródziemnego, do pozbycia się konkurenta i uzyskania wyłącz­ności w handlu z Konstantynopolem i ko­loniami łacińskimi należącymi do krzyżow­ców. Wenecjanie wygrali z Genuą trzy bitwy morskie u wybrzeży...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDEJSKIE WOJNY 1793-1832

  W wiej­skim, konserwatywnym departamencie w zachodniej Francji wybuchło pięć po­wstań wywołanych zmianami wprowadza­nymi przez rząd w Paryżu. Mieszkańcy Wandei, głęboko wierzący katolicy, ekono­micznie zacofani, z furią reagowali na anty­kościelne uchwały rewolucjonistów pary­skich (patrz francuska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAKARUSA, WOJNA NAD RZEKĄ WAKARU­SA 1855

  Akt Kansas-Nebraska z 1854, zgodnie z zasadą suwerenności ludu, po­zwolił osadnikom z obszarów Kansas-Neb­raska na podjęcie decyzji w sprawie niewol­nictwa (w głosowaniu bezpośrednim). Ugru­powania zwolenników i przeciwników ut­rzymania niewolnictwa w Kansas uchwaliły odrębne konstytucje i powołały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  vASSY, MASAKRA W YASSY 1562

  Zaciekła wrogość między protestantami i katolikami we Francji zaostrzyła się jeszcze bardziej po nieudanym spisku w Ambois (1560); spisek zawiązali protestanci, a jego celem było przerwanie prześladowań protestantów pro­wadzonych za przyzwoleniem króla Francji Franciszka II (1544-1560) pozostającego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARBECKA REBELIA 1495-1499

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKERA NAJAZD NA MEKSYK 1853--1854

  William Walker (1824-1860), awan­turnik amerykański mieszkający w Kalifor­nii, zaangażował się w plan osadnictwa amerykańskiego w Meksyku. Zorganizował nielegalną wyprawę zbrojną, po czym wy­płynął z San Francisco 15 października 1853 pod pretekstem obrony Meksykan ów przed Indianami z plemienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD VERDUN 1916

  Ver­dim, duża francuska twierdza nad Mozą, stanowiąca centrum całego francuskiego systemu fortyfikacyjnego przeciw Niemcom, była celem ofensywy niemieckiej poczynając od lutego 1916, w czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I. Po ciężkim ostrzeliwaniu ar­tyleryjskim wojska niemieckie ruszyły na­przód i zdobyły kilka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKERA NAJAZD NA NIKARAGUI 1855--1857

  Amerykański najemnik, William Walker (1824-1860), i jego 58 towarzyszy udało się w czerwcu 1855 do Nikaragui na zaproszenie don Francisca Castellona (zm. 1855), przywódcy powstania liberałów prze­ciw konserwatywnemu rządowi tego kraju. Grupa Walkera, zwana Amerykańską Falan­gą, przyłączyła się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt

Do góry