Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1526-1529

  Po wojnie WĘGIERSKO-TURECKIEJ 1521-1526 Jan Zapolya z Siedmiogrodu został wybrany na króla Węgier. Jednocześ­nie doszło w zachodnich Węgrzech do elekcji arcyksięcia austriackiego Ferdynanda (1503-1564), późniejszego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, szwagra poprzed­niego króla węgierskiego Ludwika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1530-1547.

  W czasie AUSTRIACKO-TURECKIEJ WOJNY 1537-1547 na mocy tajnego trak­tatu w Nagyvarad dokonano podziału Wę­gier; arcyksiążę austriacki Ferdynand (1503-1564) otrzymał Chorwację, Słowenię i zachodnią część Węgier, natomiast Jan Zapolya (1487-1540) zachował tytuł króla i resztę kraju łącznie ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1921.

  Były cesarz austro-węgierski Karol I (1887-1922) - od 1919 przebywający na wygnaniu w Szwajcarii (patrz kuna czerwony ter­ror 1919) - w marcu 1921 niespodziewanie wrócił na Węgry, by odzyskać tron węgier­ski, i wezwał Miklósa Horthyego de Nagy-banya (1868-1957), regenta oraz głowę pań­stwa, do oddania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1848-1849.

  3 marca 1848 w płomiennym przemówieniu w sejmie węgierskim Lajos Kossuth (1802-1894) potępił rząd austriacki (habs­burski) cesarza Ferdynanda (1793-1875), który był jednocześnie królem węgierskim; w przemówieniu Kossuth domagał się rów­nież konstytucji demokratycznej jako nie­zbędnego warunku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1918

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I węgierscy zwolen­nicy lewicy oraz nacjonaliści coraz bardziej zniecierpliwieni porażkami i brakiem żywno­ści dążyli do oderwania Węgier od monarchii austro-węgierskiej. Węgierski sejm wezwał wojska do powrotu do kraju, a 25 październi­ka 1918 hrabia Mihaly Karolyi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  węgierska wojna domowa 1301 -1308

  Wraz ze śmiercią króla Węgier Andrzeja III Weneckiego (zm. 1301) wygasła dynastia Arpadów; rozpoczęła się wojna między kan­dydatami do węgierskiej korony św. Stefana pomiędzy królem czeskim Wacławem III (1289-1306), księciem bawarskim Ottonem III (zm. 1312) i neapolitańskim Karolem Robertem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1537-1540

  Rzekoma obraza ze strony Wenecji stała się przyczyną wojny, którą wypowiedział sułtan turecki Sulejman I Wspaniały (1496P-1566). W 1537 siły tureckie złupiły Apulię w połu­dniowej Italii. Zamierzając rozpocząć ob­lężenie weneckiej wyspy Kerkiry (Korfu), Sulejman zbierał wielkie wojska lądowe i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKIE POWSTANIE 1848-1849

  Jose Antono Paez (1790-1873), przywódca konserwatystów, w latach 1830-1848 spra­wował w Wenezueli rządy, bądź jako prezy­dent, bądź najsilniejszy polityk w kraju.

  Był to okres politycznej stabilności i postępu gospodarczego. Jego przyjaciel generał Jose Tadeo Monagas (1784-1868), wybrany w 1846 na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1570-1573

  Gdy Wenecja nie zgodziła się na oddanie Turkom Cypru, sułtan Selim II (1524?--1574) rozkazał tureckim siłom lądowym i morskim dokonać inwazji na wyspę. Latem 1570 około 5000 żołnierzy walczyło w Ni­kozji z 50-tysięczną armią turecką oblegającąmiasto, w końcu jednak ulegli. Turcy zma­sakrowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKIE POWSTANIE 1945

  Prezy­dent Isaias Medina Angarita (1897-1953) złagodził rządy, umożliwiając zakładanie par­tii opozycyjnych, między nimi Akcji Demo­kratycznej, lewicowej partii socjalistycznej, odwołującej się do klasy średniej, robotni­ków, studentów i młodych oficerów wojsk lądowych. W miarę zbliżania się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt

Do góry