Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WIDZAJANAGARU WOJNA Z SUŁTANATEM BAHMANIDÓW 135O-1410

  Widżajanagar, niepodległe państwo hinduskie powstałe przed 1335, było wrogiem sułtanatu Bah­manidów, utworzonego w 1346 niepodleg­łego państwa muzułmańskiego, i pozostało nim do końca istnienia sułtanatu. Sułtanat Bahmanidów znajdował się w zachodniej części Dekanu, na południu dochodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDŻAJANAGARU WOJNY 1509-1565

  Hinduskie królestwo Widżajanagar, powsta­łe przed 1335 w odpowiedzi na ekspansję muzułmanów na południe Indii, prawie nieustannie prowadziło wojny (patrz wi­dżajanagaru wojny z sułtanatem bah­manidów 1350-1410). Do XVI w. działania wojenne miały dwojaki cel: walka z muzuł­manami i ochrona handlu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1356--1358.

  Król Węgier Ludwik I Wielki (1326-1382), który stworzył w Budzie dwór będący znaczącym ośrodkiem kulturalnym, pragnął przywrócić królestwu status wiel­kiego mocarstwa. Wszczął w 1356 wojnę, aby opanować Dalmację znajdującą się w posiadaniu Wenecji. Udało mu się zdobyć wiele miast w tamtym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDNIA OBLĘŻENIE 1683

  Po AUSTRIA-CKO-TURECKIEJ WOJNIE 1663-1664 Turcy potajemnie udzielali pomocy pows­tańcom węgierskim i innym w habsburskiej (austriackiej) części Węgier. Sułtan turecki Mehmed IV (1641-1692) zebrał w 1683 ogromną armię w Belgradzie, aby zaatako­wać Austrię i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1378--1381

  Długotrwała, uparta walka Ludwika I Wielkiego (1326-1382), króla Węgier, o Dalmację nad Adriatykiem zakończyła się sukcesem w czasie wojny o CHIOGGIĘ (1378-1381). W sojuszu z Genuą, rywalką Wenecji, Ludwik podjął działania wojenne, które miały doprowadzić do opanowania znajdującego się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKANOCNE POWSTANIE 1916

  Nastroje antybrytyjskie w Irlandii, które doprowa­dziły do wybuchu powstania wielkanocnego patrz angielsko-irlandzka wojna domo­wa 1916-1920), znalazły swój wyraz już wcześ­niej - w założeniu w 1905 organizacji Sinn Fein („my sami"). Jej celem było wywal­czenie autonomii dla Irlandii, a środkiem -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WHISKEY REBELIA" 1794.

  W 1791 szukając środków na spłatę długów zaciągniętych w czasie AMERYKAŃSKIEJ REWOLUCJI Kongres USA nałożył opłatę akcyzową na whiskey. Rozległy się protesty przeciw po­datkowi, a do najgwałtowniejszego oporu doszło w zachodniej Pensylwanii w 1794, gdzie protestujący zaatakowali poborców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHITMANA MASAKRA 1847

  Dr Marcus Whitman założył w 1836 misję Waiilatpu w pobliżu obecnego Walia Walia (stan Wa­szyngton). Indianie Kajusowie obarczyli białych misjonarzy winą za wybuch epide­mii odry, której ofiarą padło wielu członków plemienia, bezskutecznie leczonych przez Whitmana. 29 listopada 1847 Indianie za­atakowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1171

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1436-1439

  W 1436 i 1438 Turcy dokonali najazdów na Siedmiogród. W 1437 obiegli twierdzę Sme-derewo (Semendrię) nad Dunajem w Serbii. Odsiecz węgierska pod wodzą Pongraca Szentmiklosa - w wojskach znajdował się też Jan Hunyadi (1387-1456) - zmusiła Turków do odwrotu. Król Węgier Albrecht II (1397-1439) mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry