Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WIKINGÓW NAJAZDY NA FRANCJE, WCZES­NE 799-891

  Po raz pierwszy wikingowie najechali imperium frankońskie w 799. Rajdy trwały aż do najazdu na Fryzję w 810. Później Karol Wielki (742-814) rozbudował system obronny na północnym wybrzeżu, co w 820 umożliwiło odparcie floty skan­dynawskiej u ujścia Sekwany. Ponownie wikingowie z Danii zjawili się we...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMSKO-KHMERSKA WOJNA 1123--1136

  Wielu nieudolnych władców oraz wojny z Chinami doprowadziło do osłabie­nia Dai Yietu. Korzystając z tego, król Khmerów (Kambodża i Laos), Surjawar-man II (zm. ok. 1150), postanowił powięk­szyć swoje terytoria na północy kosztem Dai Yietu i w tym celu zmusił królestwo Czampa (środkowy Wietnam) do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMSKA WOJNA 1956-1975

  Po

  FRANCUSKIEJ WOJNIE W INDOCHI-NACH 1946-1954 Wietnam podzielono wzdłuż 17. równoleżnika na dwie części: Republikę Wietnamu (Wietnam Południo­wy) i Demokratyczną Republikę Wietnamu (Wietnam Północny). W 1956 wybuchła wojna domowa między komunistycznym rządem na północy, popieranym przez Yiet-Minh...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /4 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1068-1074

  Po zawarciu sojuszu z Khme-rami Czamowie uznali, że istnieje szansa na odzyskanie stolicy Yidżaji (Binh Dinh) zdobytej przez Wietnamczyków, czyli An-namczyków, w 1044 (parz wietnamczyków i czamów wojna 1000-1044) i podjęli wyprawę na trzy południowe prowincje przygraniczne Dai Yietu, czyli Annamu (północna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1103

  Król Czampy (środkowy Wietnam) Dżaja Indrawarman (zm. 1113?) dowiedzia­wszy się od zbiegów wietnamskich (annam-skich) o możliwości łatwego odzyskania trzech północnych prowincji zabranych przez Dai Yiet, czyli Annam (północna część Wietnamu), przestał płacić daninę Dai Yietowi i wtargnął do tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1311-1326

  Tran Anh Tong (zm. ok. 1314), władca Dai Yietu, czyli Annamu (północna część Wietnamu), wysłał wojska w celu stłumienia powstania w prowincjach południowych, które w 1069 Dai Viet zdo­był na królestwie Czampa (środkowy Wiet­nam). W 1312 wojska Dai Yietu najechały Czampę, zwyciężyły Czamów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1446-1471

  Od XI w. Wietnamczycy wdzierali się z północy na terytorium króle­stwa Czampy. W 1446 Czampowie najechali Dai Yiet. W odwecie jego armia zdobyła stolicę Czampy Yidżaję (Binh Dinh), wzięła do niewoli władcę Czampy i wywiozła go do Dai Yietu. Na tronie Czampy osadzono figuranta. W następnych dekadach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI MARSZ 1934-1935.

  Chińska armia komunistyczna przez rok powstrzymywała w górzystym regionie Jiangxi w południo­wych Chinach napór wojsk kuomintangow-skich (patrz także chińska wojna domowa 1930-1934), ale później 200-tysięczna armia komunistów została wyparta ze swych po­zycji i rozpoczęła w październiku 1934...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1000-1044

  Na południe od niezależnego, ekspansjonistycznego państwa Dai Viet, czy­li Annamu (północna część Wietnamu), leżało królestwo Czampa, potęga morska o słabo rozwiniętym rolnictwie i osadnict­wie w głębi kraju. Północną Czampę opano­wali osadnicy wietnamscy i rolnicy upra­wiający ryż. W odwecie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDŻAJANAGARU PODBÓJ MAOURAJU 1378.

  W 1327 muzułmanie wzięli do nie­woli dwóch braci należących do ludu Telu-gów, zabrali ich do Delhi, nawrócili na islam, a następnie mianowali ich adminis­tratorami Kampili w południowej części Indii. Przed 1335 zwyciężeni przez Hoj-salów, przeszli na hinduizm, uzyskali pomoc od miejscowych hinduskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt

Do góry