Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WŁOSKA WOJNA MIĘDZY KAROLEM V A FRANCISZKIEM l PIERWSZA 1521-1525

  Po wstąpieniu Karola V (1500-1558) na tron Świętego Cesarstwa Rzymskiego roz­poczęła się przeszło 40-letnia wojna między Habsburgami a Walezjuszami (Cesarstwo przeciw Francji) o hegemonię we Włoszech. Po zawarciu w 1521 przymierza z papieżem przeciw królowi Francji Franciszkowi I (1494-1547) Karol V...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /5 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKO-TURECKA WOJNA 1911-1912

  Przy podziale afrykańskich posiadłości Por­ty w końcu XIX w. Francja objęła protek­torat nad Tunezją, czemu sprzeciwiły się Włochy dążące od dawna do posiadania kolonii w Afryce Północnej. Przygotowując się do aneksji tureckich prowincji Trypoli-tanii i Cyrenajki (Libia), Włochy wysyłały na te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA REWOLUCJA 1848-1849

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILHELMA II NAJAZD NA SZKOCJĘ 1091--1093

  Król Malcolm III (zm. 1093) mimo hołdu złożonego w 1071 Wilhelmowi I Zdo­bywcy (1027P-1087) (patrz wilhelma i zdobywcy najazd na szkocję 1072) upor­czywie próbował powiększyć terytorium Szkocji. W 1091 jego wojska najechały Anglię; król Wilhelm II (1056?-! 100) od­parł Szkotów, przyjął hołd, ruszył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZYGOTÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYMSKIE, WCZESNE 332-390

  Z germań­skich najeźdźców Wizygoci najdłużej napa­dali na Rzym i dokonali najwięcej zniszczeń. Po raz pierwszy pojawili się w kronikach rzymskich w 332, kiedy ponieśli klęskę w czasie najazdu na obecną naddunajską część Jugosławii i Bułgarię. Wielu Wizygotów przyjęło arianizm. Wojna domowa w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILHELMA II WOJNA Z ROBERTEM KRÓT-KOUDYM 1089-1096

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁODZIMIERZA PODBOJE 981-985

  Po RUSKIEJ WOJNIE DYNASTYCZNEJ 972-980 władzę jako wielki książę Kijowa objął Włodzimierz I (956-1015). Pieczyngo-wie, lud pochodzenia tureckiego, niejedno­krotnie najeżdżali obszary Rusi Kijowskiej. Włodzimierz kazał zbudować wzdłuż stepo­wej granicy szereg twierdz. W 981 Włodzi­mierz zajął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wilhelma l zdobywcy najazd na nor­MANDIĘ 1076

  Wilhelm I Zdobywca (1027P-1087) przekonał się, że podporząd­kowanie Anglii (patrz normanów podbój anglii 1066) i panowanie w Normandii w pó-łnocno-zachodniej Francji wymaga od niego wielu wysiłków. W 1073 musiał wyrwać zachłannym książętom Anjou francuską kra­inę Maine, a ponadto miał nieustające...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILHELMA l ZDOBYWCY NAJAZD NA SZKO­CJĘ 1072

  Po podboju Anglii przez Nor-manów (patrz normanów podbój anglii 1066) pozostała nie ustalona północna granica państwa. Król Szkocji Malcolm III Canmore (zm. 1093) uznał to za korzystną okazję; udzielił schronienia Edgarowi Athelingowi (l 060?-1125), angielskiemu księciu, preten­dentowi do angielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WINNEBAGO l ILLINOIS INDIAN WOJNA 1671

  Winnebago byli spokojnym plemie­niem zamieszkującym w XVII w. wschodnią część obecnego stanu Wisconsin od Green Bay do jeziora Winnebago. Indianie Illinois pierwotnie żyli na wschodnim brzegu Missi­sipi, później agresywni Irokezi wyparli ich na zachód. W 1671 Illinois najechali teryto­rium Winnebago...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt

Do góry