Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WŁOSKIE POWSTANIA 1831-1834.

  Pobu­dzeni francuskimi ideałami niepodległości i rewolucji oraz działalnością włoskiego patrioty Giuseppe Mazziniego (1805-1872) na rzecz ustanowienia republiki i zjedno­czenia kraju, mieszkańcy wielu państw włos­kich pozostających pod despotycznymi rzą­dami Austriaków usiłowali pozbawić władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA O SALETRĘ 1879-1884

  . Trzy pań­stwa, Peru, Boliwia i Chile, dążyły do opanowania pustyni Atakama; Peru zgła­szało roszczenia do prowincji Tacna, Arica i Tarapaca, Boliwia - do prowincji An-tofagasta, a granica między Chile a Boliwią była stale przedmiotem sporów. W latach sześćdziesiątych XIX w. saletra odkryta na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKIE POWSTANIA 1914

  W okresie tworzenia przez premiera Antonio Salandrę (1853-1931) nowego rządu włoskiego umiar­kowani konserwatyści i wszyscy radykałowie niezależnie od kierunku zgłaszali natarczy­wie swoje żądania: sprzeciwiali się podat­kom, domagali się wzrostu płac i występo­wali przeciw militaryzmowi. 7 czerwca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA SECESYJNA 1861 -1865

  Przyczyny kon­fliktu między północnymi stanami Unii a południowymi stanami Konfederacji były bardzo złożone i wynikały z różnic gos­podarczych, społecznych, politycznych i ge­ograficznych istniejących między tymi dwo­ma obszarami Stanów Zjednoczonych. Na­pięcie narastało przez dziesiątki lat; przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKO-ETIOPSKA WOJNA 1887-1889

  Włosi wspierani przez Brytyjczyków, którzy usiłowali pokonać mahdystów, muzułmań­skich fanatyków z Sudanu, założyli w 1885 bazę w Massaui (Erytrea) na wybrzeżu Mo­rza Czerwonego. Włosi kupili ponadto od miejscowego władcy port Assab w Erytrei. Pragnąc korzystać nie tylko z terenów nad­brzeżnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA WOJNA KAROLA VIII 1494-1495

  Chcąc uniknąć ataku ze strony Neapolu, jaki zagrażał mu z powodu zagarnięcia księstwa Mediolanu (patrz neapolitańska rewolta 1485-U86), regent Lodovico Sforza (1451-1508) namówił króla Francji Karo­la VIII (1470-1498) do wysunięcia roszczeń w stosunku do Neapolu należącego poprzed­nio do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wojny rewolucyjnej francji 1792--1802

  Pod naciskiem żyrondystów, umiar­kowanego ugrupowania rewolucyjnego, francuskie Zgromadzenie Narodowe wypo­wiedziało wojnę cesarzowi Austrii Fran­ciszkowi II (1768-1835), sygnatariuszowi deklaracji z Pillnitz popierającej przywró­cenie ancien regime'u we Francji (patrz francuska rewolucja 1789-1792). Karol...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /3 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKO-ETIOPSKA WOJNA 1895-1896

  Kilka lat po podpisaniu traktatu z Uccialli okazało się, że występują różnice między jego wersją w języku włoskim a wersją w języku amharskim (patrz włosko-etiop­ska wojna 1887-1889): Włochy zgłaszały pre­tensje do zwierzchnictwa nad całą Etiopią, natomiast cesarz Etiopii, Menelik II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA WOJNA LUDWIKA XII 1499-1503.

  Ludwik XII (1462-1515), od 1498 następca Karola VII (1470-1498) na tronie francu­skim, miał nadzieję, że dzięki sojuszom z Wenecją i Szwajcarią zrealizuje swoje roszczenia do Mediolanu odziedziczone po babce Walentynie Visconti (1366-1408). Lodovico Sforza (1451-1508), książę Me­diolanu, w 1499...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKO-ETIOPSKA WOJNA 1935-1936.

  Już w 1928 Benito Mussolini (1883-1945), dyktator włoski od 1922, snuł plany odwetu za porażkę Włochów we WŁOSKO-ETIOP-SKIEJ WOJNIE 1895-1896. Wszelkimi sposobami - uciekając się do intryg i ma-tactw - usiłował przekonać świat o prawie Włoch do Etiopii. Odwoływał się do Ligi Narodów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt

Do góry