Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WYATTA REBELIA 1554.

  W Styczniu 1554 wielu Anglików zaskoczyła wiadomość o za­ręczynach królowej Marii (1516-1558) i kró­la Hiszpanii Filipa II (1527-1598). Chcąc uniknąć uzależnienia Anglii od Hiszpanii, kilku angielskich panów zamierzało podnieść bunt, pozbawić Marię tronu i osadzić na nim Elżbietę I (1533-1603)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWAZJA W ZATOCE ŚWIŃ 1961

  Po zdobyciu władzy na Kubie w 1959 przez Fidela Castro (ur. 1926) i jego zwolen­ników (patrz kubańska rewolucja 1950--1959) wielu Kubańczyków uciekło z wyspy, większość do Stanów Zjednoczonych. Gdy komunistyczny rząd Castro skonfiskował własność prywatną i nawiązał bliskie sto­sunki ze Związkiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOMING YALLEY, MASAKRA W WYOMING YALLEY 1778

  W czasie AMERYKAŃ­SKIEJ REWOLUCJI w 1778 Anglicy nasi­lili ataki na przygraniczne osady. Pułkownik John Butler (1728-1796) poprowadził 1000 torysowskich kawalerzystów i sprzymierzo­nych Indian Irokezów na Wyoming Yalley w Pensylwanii, gdzie powstało przeciw nie­mu 5000 mieszkańców. 3 lipca 1778 żoł­nierze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD XAQUIXAGU-ANĄ 1548

  Król Hiszpanii wysłał do Peru swego przedstawiciela Pedra de la Gąsce (1485P-1567?); Gasca miał tam przywrócić władzę monarszą i położyć kres wojnie domo­wej (patrz hiszpańskie wojny domowe w pe­ru 1537-1548). Gonzalo Pizarro (l506?-1548), który obwołał się gubernatorem Limy (Peru), poprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAKIMA INDIAN WOJNY 1855-1858

  India­nie Yakima żyli nad rzekami Kolumbia i Yakima na Terytorium Waszyngton, na ziemiach, które chcieli zaludnić osadnicy i górnicy. Przedstawiciele władz USA z duży­mi trudnościami wynegocjowali porozumie­nie z Indianami Yakima i 13 innymi plemio­nami; Indianie zrzekli się swoich ziem i zgo­dzili się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bitwa nad worsklą 1399.

  Wielki książę litewski Witold (1350-1430) w 1395 udzielił schronienia Tochtamyszo-wi (zm. 1406), najpotężniejszemu przeciw­nikowi Timura Lenka w tym regionie, który uciekł z pola bitwy nad rzeką Terek (patrz timura wojna z tochtamyszem druga 1390-1395). Chan Złotej Ordy Timur Kutłuk zażądał wydania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAMASEE INDIAN WOJNA 1715-1716

  Do 1687 Indianie Yamasee mieszkali w północ­nej Florydzie i południowej Georgii. W 1687 podnieśli bunt przeciw hiszpańskiemu pa­nowaniu i uciekli na północ do południowo--wschodniej części obecnej Karoliny Połu­dniowej, gdzie nawiązali przyjazne stosunki z angielskimi kolonistami. Gdy na ich zie­mie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZEŚNIOWE MASAKRY 1792

  Po pozba­wieniu króla Francji Ludwika XVI (1754-1793) władzy i uwięzieniu rodziny królewskiej (patrz francuska rewolucja 1789-1792) wielu Francuzów było przekona­nych, że przebywający w więzieniach rojali-ści planują powstanie i organizują kontr­rewolucyjny spisek. Radykałowie domagali się wyroków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1859--1861.

  Dążąc do stworzenia królestwa w pó­łnocnych Włoszech, Napoleon III (1808-1873) i premier Piemontu (część Królestwa Sardynii), Camiłlo Cavour (1810-1861), zawiązali sojusz w celu wypar­cia Austrii z tego obszaru. Austria wypo­wiedziała wojnę i najechała Piemont w kwietniu 1859. W czerwcu 1859...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA 1812

  W czasie woj­ny Wielkiej Brytanii z Francją w okresieNAPOLEOŃSKICH WOJEN żadna zestron nie respektowała praw neutralnychstatków handlowych; przejęto również wie­le statków amerykańskich. Anglicy posu­nęli się jeszcze dalej i zmuszali amery­kańskich marynarzy do służby w brytyj­skiej ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt

Do góry