Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA 1879

  Po aneksji w 1877 państwa Burów (Holendrzy) w Transwalu Anglicy przejęli również długotrwały spór graniczny z Zulusami, ludem z Afryki połu­dniowej, posługującym się językiem bantu (patrz blood riyer, bitwa nad blood riyer 1838). Gdy król Cetewayo (1836?--1884) zignorował żądania Anglików i nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1817-1819

  Zulusi byli małym plemieniem, które przy­wędrowało na wschodnią część wyżyny obec­nej Republiki Południowej Afryki; stali się silną grupą plemienną głównie dzięki wysił­kom ambitnego wodza Czaki (ok. 1787--1828). Czaka, poróżniony z ojcem (który był wodzem Zulusów), został wojownikiem w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1856

  Król Zulusów Umpanda (zm. 1872) był władcą nieudolnym, ale miał dwóch ambitnych synów, Cetewayo (1836P-1884) i Mbulazi (zm. 1856), którzy pragnęli zająć miejsce ojca. Rywalizacja i walka między nimi zakończyła się wojną domową w Zululandzie, w obecnej Republice Południowej Afryki. Oddziały pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRZYDOWSKIEGO ROKOSZ 1606-1607

  Król Polski Zygmunt III Waza (1566--1632) wzbudził niechęć swoich podda­nych dążeniem do objęcia szwedzkiego tronu, jawnym antykatolickim nastawie­niem, proaustriacką polityką i próbami wprowadzenia zmian ustrojowych, mają­cych na celu zwiększenie zakresu władzy królewskiej kosztem sejmu. Obrońcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEEBRUGCE, RAJD NA ZEEBRUGGE 1918

  Po inwazji wojsk niemieckich na Belgię na początku WOJNY ŚWIATOWEJ I, Niemcy przekształcili port Zeebrugge w bazę okrę­tów podwodnych polujących na żeglugę aliancką na Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim. W nocy 22-23 kwietnia 1918 jednostki brytyjskiej floty pod dowództwem sir Rogera J. B. Keyesa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJEDNOCZONYCH IRLANDCZYKÓW POWS­TANIE 1798

  Irlandzcy nacjonaliści katolic­cy, znani jako Towarzystwo Zjednoczonych Irlandczyków, dążąc do uzyskania niepod­ległości, z inspiracji Theobalda Wolfe'a Tone'a (1763-1798), Jamesa Nappera Tan-dy'ego (1740-1803) i innych działaczy wzniecili powstanie przeciw rządom brytyj­skich protestantów. Wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY DYNASTYCZNA WOJNA 1359--1381

  Dżuczi (zm. 1227), najstarszy syn Czyngis-chana (1167P-1227), został władcą mongolskiego terytorium rozciągającego się na północny zachód od Morza Kaspijskiego, znanego w historii jako chanat kipczacki lub Złota Orda. Ostatni mongolski następca Dżucziego zmarł w 1359, a wówczas teryto­ria te stały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANDŻÓW POWSTANIE 869-883

  Czarni niewolnicy, zwani zandżami, wykorzystali osłabienie kalifatu w czasie MUZUŁMAŃ­SKIEJ WOJNY DOMOWEJ 861-870 i, pragnąc uzyskać wolność, wszczęli bunt w południowej Mezopotamii. Wojska mu­zułmańskie wysłane przez kalifa z dynastii Abbasydów, Al-Mutamida (zm. 892), wal­czyły z zandżami niemal...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPANIAŁA REWOLUCJA 1688.

  Król Ang­lii, Szkocji i Irlandii Jakub II (1633-1701) krwawo stłumił MONMOUTHA POWS­TANIE, mordując uczestników rebelii, a na­stępnie powołał Krwawy Sąd, który skazał na śmierć przez powieszenie około 300 powstańców, a około 1000 na chłostę, grzyw­nę lub deportację na Barbados. Otwarcie mówił o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANZIBARSKIE POWSTANIE 1964

  W 1963 Wielka Brytania przyznała niepodległość wyspie Zanzibar (razem z pobliską wyspą Pemba). Władza w kraju spoczywała w rękach dwóch partii politycznych zdominowanych przez Arabów, na czele państwa stał sułtan arabski. 12 stycznia 1964 lewicowi nacjonaliś­ci afrykańcy przeprowadzili zamach stanu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry