Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  AJAKS (Aias, Ajax) zwany Wielkim (postać mitologiczna)

  Odejść z honorem

  Syn Telamona, wysłany przez ojca na wojnę trojańską. W jej trakcie okazał sięjednym z najbardziej mężnych wojowników. Samotnie odparł szturm Trojan nagreckie okręty, wyróżnił się w pojedynku z Hektorem. Po śmierci Achillesa toczył spórz Odyseuszem o zbroję poległego i przegrał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMIC Louis (1899 - 1951)

  Oficjalnie się przepracował

  Amerykański nowelista i dziennikarz !0chodzenia słoweńskiego. Do StanówZjednoczonych wyemigrował w wigku 14 lat. Pisał przede wszystkimo losie emigrantów w USA i o wielonarodowym tyglu amerykańskiejspołeczności. Adamie wierzył w wielki potencjał Ameryki, ale napięcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDULAZIZ (1830 - 1876)

  Samobójstwo reformatora

  Ottomański sułtan, który w ślad za poprzednikami kontynuował proceseuropeizacji kraju aż do 1871 roku, kiedy to jego rządy stały się absolutystyczne.Sułtanem został w 1861 roku.

  Był zwolennikiem postępu w stylu Europy Zachodniej,ale wychowany w tradycji osmańskiej, nigdy nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHITOFEL (postać biblijna)

  Skutki niewysłuchanej rady

  Podczas powstania Absaloma przeciw ojcu, Dawidowi, Achitofel był głównymdoradcą buntownika.

  W decydującym momencie batalii, po wkroczeniu Absaloma doJerozolimy, doradzał mu, by ścigał i zabił wyczerpanego Dawida. Ten jednakposłuchał rady Chuszaja, który działał potajemnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTYCH TURBANÓW POWSTANIE 184-ok. 204.

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDOWSKIE POWSTANIE 66-73

  Pales­tynie w I w. występowało żydowskie ugru­powanie zelotów dążące do wyzwolenia z niewoli rzymskiej. Zachłanny prokurator Judei, Gesjusz Florus z powodu sporu w Ce­zarei, stolicy Judei, zażądał, by świątynia w Jerozolimie zapłaciła wysoką grzywnę. Po odmowie udał się do Jerozolimy, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDOWSKIE POWSTANIE 115-117

  W Cyrenejce (wschodnia Libia), rzymskiej pro­wincji od 67 p.n.e., mieszkali liczni Grecy i Żydzi. Żydzi sądzili, że Grecy ich ciemiężą, potem uznali, że władcy rzymscy jeszcze gorzej ich traktują niż wcześniej Grecy. W 115 pod wpływem zelotów, zapewne inspirowanych przez Panów, Żydzi wszczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1883-1884

  Po klęsce, jaka go spotkała w ZULUSKIEJ WOJNIE z Anglikami (1879), Cetewayo (l836?-1884) ukrywał się, został w końcu ujęty i uwięziony. Przebywając w więzieniu zachowywał się tak godnie, że Anglicy na początku 1883 pozwolili mu wrócić do Zululandu. Po powrocie stwierdził, że w cza­sie jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻAKERIA 1358

  Francuscy chłopi w czasie STULETNIEJ WOJNY uciskami byli i przez żołnierzy angielskich, i przez włas­nych panów. Ich domy zostały zniszczone, a oni mogli pracować tylko wtedy, gdy nad ich bezpieczeństwem czuwała straż. Na noc chronili się w pieczarach, na bagnach i w la­sach. Żołnierze, grożąc im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY l IL-CHANÓW WOJNA DOMO­WA 1261-1262

  Wielkie zgromadzenie mongolskie (kurułtaj) zwołane przez Aryga Bógego (zm. 1266), który ogłosił się wielkim chanem, doprowadziło do konfliktu między jego bratem Hulagu (zm. 1265), władcą Persji, założycielem dynastii Il-chanów a Be-rkem (zm. 1266), chanem Złotej Ordy (cha­nat kipczacki w zachodniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt

Do góry