Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Amuq

  Tell neolityczny i eneolityczny w prow, Ha-tay we wsch. Turcji. Sekwencja A tego tellu uważana za klasyczną dla Bliskiego Wschodu; jest kombinacją stratygrafii kilku tellów na równinie Antiochii.

  Faza B — młodszy neolit, nadal z ceramiką typu DFBW (Dark Faced Burnished Ware — o ciemnej, błyszczącej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ai-Bunar

  Kopalnia miedzi k. Starej Zagory w Bułgarii. Odkryto w niej 11 galerii wydobywczych, sięgających do 110 m od stoku wzgórza i zagłębionych do 20 m. Kopalnia była używana w czasie kultury Gumelni-ta-Karanowo VI. W galeriach odkryto liczne pochówki i dużo narzędzi eksploatacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amvrosevka

  Stanowisko otwarte nad M. Azow-skim na Ukrainie, w którym, w kopalnym parowie, na powierzchni ponad 200 m2, znaleziono wielkie nagromadzenie kości bizonów. Towarzyszące im zabytki kamienne należą do stepowego wariantu wschodniego kultury epigraweckiej. Daty radiowęglowe w granicach 20-15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldenhoven

  Płaskowyż w pn. Nadrenii k. Julich--Diiren, na którym odkopano największy kompleks stanowisk zachodniej ceramiki linearnej (wstęgowej rytej), o powierzchni ok. 25 km2 (co było możliwe w związku z eksploatacją węgla brunatnego na tym terenie). Do najważniejszych stanowisk należą Lang-weiler 2 (21...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afalou bou Rhummel

  Stanowisko w nawisie skalnym w masywie Beni Seghoual w Algierii. Odkryto w nim sekwencję pięciu poziomów kultury ibero-mauruzyjskiej. Przemysły kamienne mikrolityczne z wiórkami tylcowymi, charakteryzujące się też elementami odłupkowymi, m.in. odłupkami uzyskiwanymi techniką lewaluaską.

  Na jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Datowanie w archeologii

  Datowanie względne w archeologii opiera się przede wszystkim na metodzie stratygraficznej. Dla prehistorii szczególnie ważne jest jednak datowanie absolutne, które opiera się na metodach zapożyczonych z nauk przyrodniczych. Stosunkowo najwcześniej próbowano datować zabytki archeologiczne, opierając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY - Wytwory i typy

  Źródła archeologiczne wyrwane z kontekstu nawarstwień przyrodniczych i kulturowych mają mniejszą wartość dla rekonstrukcji prehistorycznej kultury „żywej”, ale mogą być przedmiotem analizy i klasyfikacji stanowiących pierwszy etap studiów nad pozostałymi źródłami archeologicznymi. Analiza ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /5 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły i kultury archeologiczne

  Drugim etapem analizy archeologicznej jest wyodrębnianie tzw. zespołów archeologicznych, czyli wytworów powiązanych ze sobą funkcjonalnie i użytkowanych przez tę samą grupę ludzką w określonym odcinku czasu, ewentualnie podlegających jednolitemu procesowi przekształceń.

  Do zespołów mogą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY

  Archeologia zajmuje się badaniem śladów kultury ludzkiej zarówno z okresów prehistorycznych (dzieje ludzkości od chwili pojawienia się człowieka do czasu powstania pisma i źródeł pisanych), protohistorycznych (kiedy na jednych terenach żyły ludy znające pismo i mające własną rachubę czasu, a ludność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /4 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt Historia - Tablica chronologiczna

   

  OKRES NEOLITU I CHALKOLITU

  kultury Tasa, Badari oraz Nagada I ok. 4500 p.n.e.

  kultury Nagada II, Fajum B i Maadi ok. 3500 p.n.e.

  OKRES ARCHAICZNY

  I    dynastia ok. 3100-2890 p.n.e. (królowie: Narmer, lub Menes, Aha, Dżer, Dżet, Den, Andżib, Semerchet, Ka)

  II    dynastia ok. 2890-2686 p.n.e. (królowie:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt

Do góry