Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  El Kowm

  Oaza na Pustyni Syryjskiej (90 km na północny wschód od Palmiry), w miejscu zwanym Na-daouyieh Ain Askar; dostarczyła wyjątkowej sekwencji warstw kulturowych w osadach węglanowych związanych ze studniami artezyjskimi.

  Najniższe warstwy, datowane na 570-350 tys. lat temu, zawierały ślady obozowisk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dudesti

  Stanowisko eponimiczne kultury neolitycznej występującej na Niz. Wołoskiej (Rumunia). Charakteryzuje ją początkowo ceramika nie zdobiona, z gliny schudzanej domieszką roślinną, później lepszej jakości ceramika, zdobiona motywami rytymi. Należy do jednostek peryferyjnych związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fere - en - Tardenois

  Otwarte stanowisko mezolityczne w dep. Aisne (Francja); łącznie ze stanowiskiem Coinęy-PAbbaye jest eponimiczne dla kultuiy tardenu-askiej. Przemysł kamienny, charakteryzujący się wysoko rozwiniętą techniką wiórową i mikrolitami (przede wszystkim ostrzami tardenuaskimi z płaskim retuszem podstawy)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Paraiso

  Stanowisko preceramiczne na wybrzeżu Peru k. Limy, u ujścia rzeki Chillon (zwane też Chuąuitanta). Złożone z czterech wielkich platform, na których stały budowle gliniano-kamienne. Budowle pełniły funkcje ceremonialne i mieszkalne. Ludność tej osady zajmowała się zbieractwem nadmorskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzierżysław

  Otwarte stanowisko lessowe wczesnej fazy górnego paleolitu na Górnym Śląsku k. Raciborza. Warstwy lessu, datowane na ok. 180 tys. lat temu, zawierały ślady środkowego paleolitu, a w glebie interglacjalnej odkryto obozowiska kultury bohu-nickiej i szeleckiej. To ostatnie, datowane na ok. 36 tys. lat temu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Wad

  Jedna z grot w górach Karmel (Izrael). Najniższa warstwa (E) dostarczyła śladów kultury ahmaryjskiej (m.in. typowych ostrzy El Wad), wyżej leżące warstwy (Dl, D2, C) — oryniaku lewantyńskie-go. Osadnictwo natufskie (warstwy BI, B2) występuje także na rozległym tarasie przed jaskinią, gdzie znaleziono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egolzwil (stanowiska 4 i 5)

  Palafitowe osady kultuiy Cortaillod k. Lucerny (Szwajcaria), złożone 7. domów prostokątnych, ustawionych rzędem wzdłuż brzegu jeziora, od lądu oddzielone palisadą. Stanowisko 3 jest eponimiczne dla grupy stosunkowo wczesnego neolitu o charakterze Protocortaillod, z elementami ceramiki wstęgowej kłutej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erd

  Stanowisko środkowego paleolitu odkryte w kopalnym wąwozie k. Budapesztu (Węgry), pochodzące z ostatniego interglacjału. We wszystkich 6 poziomach osadniczych tego stanowiska stwierdzono wielkie nagromadzenia kości niedźwiedzi jaskiniowych, które mogą być śladem wyspecjalizowanych, masowych polowań...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ein Guev

  Kompleks stanowisk epipaleolitycznych nad Jez. Tyberiadzkim. W stanowisku I (kultury ke-barskiej) znaleziono ślady budowli półziemiankowej z kilkoma poziomami osadniczymi, w obrębie których odkryto też pochówek szkieletowy. Podobną półzie-miankę, zaliczaną do kultury kebarskiej, z narzędziami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erq el Ahmar

  Nawis w Judei k. Betlejem (Izrael), z 7 poziomami osadniczymi: od środkowego paleolitu (mustiersko-lewaluaski poziom H), przez ewolucję lokalną we wczesnogómopaleolityczną kulturę ahmaryj-ską (warstwy F, E, D), aż do pojawienia się oryniaku lewantyńskiego (warstwa B).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry