Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Gonnersdorf

  Jedno z najlepiej zachowanych stanowisk magdaleńskich na terenie Nadrenii (k. Neu-wied, w Niemczech).

  Pokryte popiołem z erupcji wulkanów Laacher See, jest datowane na ok. 12,6 tys. lat temu. Zachowały się w nim ślady trzech lekkich szałasów związanych z letnimi pobytami łowców koni (częściowo też...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fumane

  Jaskiniowe stanowisko paleolityczne w prow. Veneto (Włochy). Ponad warstwami mustier-skimi występuje sekwencja oryniacka z okresu 40-30 tys. lat temu. Cechą charakterystyczną przemysłów oryniackich jest. duża liczba bardzo smukłych ostrzy mikrolitycznych (przypominających ostrza Krems) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gradesznica

  Neolityczne i eneolityczne osady wyżynne położone w okolicach Wracy (Bułgaria). Najstarsza z tych osad, Mało Pole, odpowiada fazie Karanowo I, młodsze — Łukanowo — kulturze Weselinowo, najmłodsze — Gradiszczeto — zawierało trzy warstwy kultury Gumelnita-Karanowo VI.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzesabony

  Otwarte stanowisko wschodniej ceramiki linearnej na pn.-wsch. Węgrzech. Znaleziono w nim pierwsze długie domy słupowe, podobne do domów kultury zachodniej ceramiki linearnej. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grossgartach

  Eponimiczne stanowisko jednej z późnych grup zachodniego kręgu linearnego, położone k. Heilbronn w Niemczech. Odkryto tu rozległe cmentarzysko złożone z kilkuset grobów szkieletowych w jamach, wyposażonych w ceramikę, ozdoby i narzędzia kamienne. Grapa Grossgartach charakteryzuje się ceramiką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Cedral

  Otwarte stanowisko paleoindiańskie w stanie San Luis Potosi (Meksyk), Badania archeologiczne pozwoliły odkryć tu najwcześniejsze w Ameryce ślady osadnictwa z nielicznymi narzędziami otoczakowymi i ogniskiem otoczonym kośćmi, datowanymi na ok. 33-31 tys. lat temu. W młodszych warstwach odkryto wyroby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eynan - Mallaha

  Jedno z najważniejszych stanowisk kultury natufskiej k. Zefat w Izraelu. W dolnej warstwie znaleziono ślady rozległej osady z domami na planie kolistym, budowanymi z kamienia z zadaszeniami wspartymi na słupach drewnianych. Pomiędzy domostwami znajdowały się groby, spotykane też pod podłogami domów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Jobo

  Zespół stanowisk otwartych położonych w dorzeczu Rio Pedregal (prow. Falcon, Wenezuela). Łącznie odkryto ponad 40 stanowisk, głównie subpo-wierzchniowych (płytko pod powierzchnią), w któiych dominują ostrza liściowate. Część stanowisk ma charakter pracowni, w których wyrabiano głównie ostrza oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchcov

  Miejscowość w pn.-zach. Czechach, w której na głęb. 6 m odkryto w mineralnym, leczniczym źródle brązowy kocioł, zawierający ok. 2 000 drobnych przedmiotów, przede wszystkim fibul (zapinek), a także inne ozdoby. Znalezisko to, interpretowane jako kultowe (ofiarne), jest związane z jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ezero

  Tell eneolityczny oraz z epoki brązu, położony na Niz. Górnotrackiej k. Nowej Zagory (Bułgaria). Pierwsze trzy warstwy (IV-II) odpowiadają późnemu neolitowi i eneolitowi, najmłodsza (złożona z 13 poziomów zabudowy domami glinianymi na planie czworokątnym) — okresowi przejściowemu do epoki brązu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt

Do góry