Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Korbuna

  Osada kultury trypolskiej (fazy A2) w Mołdawii, w której znaleziono największy skarb wyrobów miedzianych (444 przedmioty, głównie siekiero-młoty, bransolety, płytki, wisiorki), którym towarzyszyły przedmioty kamienne (topory bojowe, figurki, paciorki) i kościane (figurki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korolewo

  Wielopoziomowe stanowisko środkowo-i górnoplejstoceńskie w serii lessów na Ukrainie Za-karpackiej (dorzecze górnej Cisy). Najniższe poziomy z narzędziami otoczakowymi (VIII, VII) datowane są metodą TL na ok. 850 tys. lat temu, natomiast wyżej zalegające warstwy z przemysłami lewaluaskimi (VI--IV) na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasies River Mouth

  Zespół jaskiń i nawisów położonych na wybrzeżu w Kraju Przylądkowym. Łączna sekwencja osadów (18 m) rozpoczyna się osadnictwem ze środkowej epoki kamienia, z okresu ok. 120 tys. lat, reprezentującym grupę Pietersburg. Ok. 90 tys. lat temu ma miejsce epizod z mikrolitycznymi tylczakatni typu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosoucy

  Wielowarstwowe, otwarte stanowisko lessowe w Mołdawie, z sekwencją obozowisk epigra-weckich z okresu 20-15 tys. lat temu. Znaleziono w nim wiele zdobionych przedmiotów z kości i rogu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kniegrotte

  Jaskinia w Turyngii k. Dóbritz (Niemcy); odkryto w niej liczne znaleziska magdaleńskie z okresu ok. 13-10 tys. lat temu. Przemysł kamienny z narzędziami mikrolitycznymi, którym towarzyszą harpuny i bogato ornamentowane zawieszki.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamennaja Bałka

  Kompleks otwartych stanowisk gómopaleolitycznych w basenie M. Azowskiego, datowany na ok. 15-13 tys. lat temu. Związany z kulturą epigrawecką strefy stepowej, częściowo o powiązaniach zakaukaskich. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karanowo

  Tell niedaleko Starej Zagory (Bułgaria), w którym wyróżniono wszystkie główne etapy zasiedlenia Niz. Gómotrackiej: warstwy I-II — z wczesnoneo-lityczną ceramiką malowaną, zbliżoną do kultury Star-ćevo, III — kultura weselinowska, IV — kultura Kaloja-nowiec (nawiązująca do kultury winczańskiej), V —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kebara

  Jaskinia w górach Karmel k. Hadeiy w Izraelu. Dostarczyła sekwencji warstw mustiersko--lewaluaskich (F), górnego paleolitu (E, D) oraz epipa-leolitu (C, B).

  W warstwach środkowego paleolitu odkryto ślady licznej fauny (Bos, daniel, nosorożec i gazę-la) oraz fragmenty czaszki i dwóch pochówków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kietrz

  Jedno z największych zbadanych cmentarzysk typu pól popielnicowych, liczące ponad 3 600 grobów, położone na Górnym Śląsku k. Głubczyc. Związane z grupą śląską tzw. kultury łużyckiej, użytkowane było nieprzerwanie przez ponad tysiąc lat, od pojawienia się kultury typu mogiłowego (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiik Koba

  Jaskiniowe stanowisko środkowego paleolitu k. Simferopola na Krymie (Ukraina). W dolnym poziomie kulturowym, datowanym na ostatni in-terglacjał, znaleziono wytwory z taubachenu, natomiast w poziomie górnym — wytwory z lokalnego wariantu kompleksu mikockiego. Odkryto częściowo zachowany pochówek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry