Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Krzemionki Opatowskie

  Znajdujące się k. Ostrowca Świętokrzyskiego eneolityczne i wczesno-brązowe kopalnie tzw. krzemienia pasiastego z 9 polami górniczymi rozmieszczonymi na powierzchni 300 ha. Szyby prowadziły do galerii podziemnych. Główny okres eksploatacji był związany z kulturami pucharów lejkowatych i amfor...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Nowa Huta

  Kompleks kilkudziesięciu stanowisk neolitycznych oraz stanowisk pochodzących z epok brązu i żelaza, badanych w czasie budowy kombinatu i miasta Nowa Huta (obecnie dzielnica Krakowa). Niektóre z nich są eponimiczne dla grup kulturowych kompleksu lendzielskiego (np. grupa pleszowska od stanowiska w rejonie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Zwierzyniec

  Otwarte stanowisko paleolityczne w lessowych osadach pokrywających wzgórze św. Bronisławy w Krakowie.

  Gleba interglacjalna (ok. 140-120 tys. lat) zawiera ślady kultury mustiersko-lewaluaskiej, gleby w obrębie dolnego lessu z okresu ok. 80-70 tys. lat — ślady kultury wschodniomikockiej, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krapina

  Stanowisko jaskiniowe środkowego paleolitu w pn. Chorwacji. W dolnych poziomach kulturowych związanych z ostatnim interglacjałem odkryto szczątki kostne neandertalczyków (ok. 20 osobników, w tym 6 dzieci). Silne połupanie i opalenie tych fragmentów może sugerować praktyki kanibalistyczne. Przemysł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryspinów

  Kompleks osadniczy składający się z osady i cmentarzyska, datowany na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich, odkryty w Kryspinowie k. Krakowa, u ujścia Sanki do Wisły.

  Na cmentarzysku tym odkiyto ponad 120 ciałopalnych grobów datowanych od schyłku okresu przedrzymskiego (koniec I w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostenki k. Woroneża

  Kompleks otwartych stanowisk górnopaleolitycznych na terasach Donu. Do najbardziej znanych stanowisk należy zaliczyć: Kostenki 1 (stanowisko Połiakowa) z sekwencją warstw związanych z kulturą Streletskąja, oryniacką i późną fazą kultury graweckiej (kulturą kostenkowsko-awdiejewską).

  W tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kokoriewo

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne, położone na brzegu Jeniseju k. Krasnojarska. Odkiyto 8 warstw kulturowych, datowanych na okres późnego glacjału (15-12 tys. lat temu), zaliczanych do tzw. kultury Kokoriewo, z narzędziami wiórowymi i licznymi kościanymi grotami oszczepów. Wśród szczątków fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków, ul. Spadzista (obecnie Hoffmana)

  Kompleks otwartych stanowisk graweckich na lessowym wzgórzu św. Bronisławy w Krakowie. W głównym obozowisku w sektorze B, datowanym na ok. 23-22 tys. lat temu, znaleziono wielką ilość kości mamutów, zalegających wtórnie na powierzchni obozowiska, w którym stwierdzono prawdopodobnie ślady dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kombewa

  Specyficzna technika produkcji grubych odłupków z powierzchniami pozytywowymi po obu stronach. Odłupki te, w kulturze aszelskiej w Afryce, były wykorzystywane do produkcji zgrzebeł i rozłupców.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koobi Fora

  Formacja geologiczna, szeroko rozprzestrzeniona na wschodnim brzegu jez. Turkana (pn. Kenia).

  Cała seria szczątków hominidów pochodzi ze stropu części dolnej: reprezentują one zarówno Homo habilis, jak i Australopithecus robustus, a być może także Au-stralopithecus boisei. Występują liczne poziomy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt

Do góry