Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Kul - Oba

  Wielki wzniesiony z kamieni kurhan scytyjski (średnica 53 m) znajdujący się 6 km na zachód od Kerczu (grec. Pantikapaion) na Krymie, datowany na drugą połowę IV w. p.n.e. (340-320). Badany jeszcze w 1830 r., w trakcie badań częściowo obrabowany. Pod centralną częścią nasypu znajdowała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /5 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lewaluaska technika

  Specyficzna technika produkcji odłupków o kształcie określonym przez sposób przygotowania rdzenia (n. pochodzi od stan. Levallois-Perret na przedmieściach Paryża). Technika znana już w rozwiniętej kulturze aszelskiej, ale główny jej rozwój nastąpił w środkowym paleolicie. Wyróżnia się kilka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Le Moustier

  Stanowisko eponimiczne kompleksu mustierskiego położone w dep. Dordogne (Francja). W obrębie osadów jaskiniowych, datowanych na okres wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia, odkryto serię poziomów kulturowych. Dolne warstwy zawierały znaleziska tzw. grupy A kultury mustierskiej z tradycją aszelską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Gravette

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolityczne w miejscowości Bayac w dep. Dordogne (Francja), eponimiczne dla kultury graweckiej. Mało precyzyjne (z dawnych wykopalisk) dane stratygraficzne pozwalają na wyróżnienie wczesnej fazy kultury graweckiej z tzw. fłechettes (wiórki ze zwrotnymi retuszami marginalnymi)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Le Portel

  Jaskinia w Loubens (dep. Ariege, Francja) z malowidłami paleolitycznymi. Malowidła występują w trzech paralelnych galeriach, łączących się w wielkiej sali. Dominuje temat koni i bizonów, do których dołączają niekiedy koziorożce i jeleniowate, a także rzadkie wizerunki antropomorficzne.

  Zaliczane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Paloma

  Otwarte stanowisko preceramiczne na wybrzeżu Peru k. Limy, datowane na okres ok. 7 000-5 000 lat temu. Jedna z najwcześniejszych stałych osad w Ameryce Pd. opartych na zbieractwie morskim i rybołówstwie. Odkryto ślady ponad 50 szałasów i ok. 20 pochówków. Pod koniec zasiedlenia pojawia się uprawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lengyel

  Wyżynna osada eponimiczna dla kultury lendzieiskiej, znajdująca się na pd. Węgrzech (komitat Iblna). Zbudowana na naturalnie obronnym wzgórzu; złożona z zabudowy mieszkalnej oraz cmentarzyska (ok. 20 grobów).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Quina

  Stanowisko jaskiniowe środkowego i górnego paleolitu w dep. Charente (Francja). Stratygrafia znana z dawnych mało precyzyjnych badań obejmowała poziomy związane z kulturą mustierską typu La Quina, następnie kulturą mustierską z narzędziami zębatymi oraz kulturą oryniacką. W warstwach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepenski Vir

  Wielopoziomowe stanowisko mezolitu i wczesnego neolitu na jugosłowiańskim brzegu Dunaju w rejonie Żelaznej Bramy. W dwóch dolnych kompleksach odkryto trapezowate konstrukcje kamienne, zawierające ogniska i pochówki. Do najbardziej oryginalnych znalezisk należą kamienne rzeźby głów ludzkich, nie mające...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lascaux

  Jedna z najbardziej znanych jaskiń z magdaleńskimi malowidłami naskalnymi, położona w Montignac (dep. Dordogne, Francja). Złożona z korytarza prowadzącego do tzw. rotundy, w której znajduje się pierwszy zespół malowideł (byki o dł. 4-5 m oraz zwierzęta fantastyczne tzw. licornes).

  Korytarz ten...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt

Do góry