Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Maszycka Jaskinia

  Stanowisko kultury magdaleńskiej w okolicach Krakowa, w dolinie Prądnika; wysunięty najbardziej na wschód dowód najwcześniejszej ekspansji kultuiy magdaleńskiej (15-14 tys. lat temu), związanej z łowcami reniferów i suhaków.

  Znaleziska tzw. navettes (specyficznych opraw narzędzi kamiennych), a także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Los Millares

  Stanowisko eponimiczne kultuiy eneolitycznej, która występowała w pd. i pd.-zach. części Płw. Iberyjskiego. Położone w prow. Almeria, w Hiszpanii, jest osadą obronną z III tysiąclecia B.C., o potężnych murach wzmocnionych bastionami i wieżami, której towarzyszyło cmentarzysko, złożone z grobów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majkop

  Wielki kurhan o wys. prawie 11 m, znajdujący się w pobliżu miasta Mąjkop na Kubaniu. Jego nasyp nakrywał obszerną jamę grobową o wymiarach 5,3x3,8 m, głęb. niecałe 1,5 m, o ścianach oblicowa-nych drewnem i flankowanych potężnymi słupami osadzonymi w narożnikach. Wnętrze jamy podzielone było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malta

  1. Górnopaleolityczne stanowisko otwarte na terasie rzeki Biełaja, dopływie Angary k. Irkucka. Reprezentuje specyficzną kulturę wiórową górnego paleolitu Syberii, określaną jako Malta-Buret.

  Odkryto kilka konstrukcji mieszkalnych na planie okręgu, o fundamentach z kamieni i kości, z wewnętrznymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Locmariaquer

  Kompleks megalityczny w okolicy Carnac, w Bretanii (Morbihan, Francja). Złożony z wielkich dolmenów (tzw. Table des Marchands, Er--Vingle) i wielkiego menhiru zwanego Men-er-Hroeg (Kamień Czarownicy), o dł. 20 m i wadze 350 ton. Konstrukcje te zbudowane zostały na przełomie V i IV tysiąclecia B.C...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lerna

  Tell z neolitu i epoki-brązu, położony na Równinie Argolidy k. Argos (pd. Grecja). W najstarszych warstwach odkryto znaleziska z wczesnego neolitu: ceramikę malowaną i „tęczową”, oraz przemysły makrowiórowe z obsydianu z wyspy Melos i krzemieni północnobałkańskich.

  Drugi etap osadnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laugerie Haute

  Rozległy nawis skalny nad brzegiem Wezery w okolicy Les Eyzies (dep. Dordogne, Francja). Jedno z najważniejszych stanowisk dla podziału stratygraficznego górnego paleolitu zach. Europy.

  Najstarsze warstwy należą do kultury graweckiej (perigordyjskiej), następne do późnooryniackiej (tzw. Aurigniacien V...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulna

  Stanowisko jaskiniowe środkowego i górnego paleolitu, położone w Krasie Morawskim k. Blanska (Czechy). Najbardziej znane są warstwy środkowego paleolitu datowane na okres ostatniego interglacjału (warstwa 11) z elementami taubachenu oraz na okres wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia (7) 7. elementami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leubingen

  Miejscowość w środk. Niemczech, na północ od Erfurtu. Znajdował się tu kurhan o średnicy 34 m i wys. ok. 8 m, zawierający pochówek „książęcy” kultury unietyckiej (ok. 1900 r. p.n.e.). Pod kamiennym nasypem ukryta była drewniana (dębowa), dwuspadowa komora grobowa, o konstrukcji krokwiowej, nakryta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lauricocha

  Stanowisko jaskiniowe w Kordylierze Raura w Peru (ok. 4 100 m n.p.m.). Dostarczyło ważnych informacji o rozwoju społeczeństw preceramicz-nych strefy andyjskiej w okresie 9 000-4 000 lat temu, głównie związanych z łowiectwem wielbłądowatych i jeleniowatych, produkujących różne typy ostrzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry