Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Meziriczi

  Otwarte stanowisko lessowe k. Czerka-sów na Ukrainie. Znane przede wszystkim z odkrycia czterech najlepiej zachowanych budowli z kości mamuta, otoczonych ogniskami i strefami produkcyjnymi. Odkryto liczne przedmioty zdobione z kości i rogu, np. schematyczne statuetki antropomorficzne. Datowane na ok. 17-15...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezyń

  Otwarte stanowisko lessowe k. Czemihowa na Ukrainie. Odkryto w nim unikatowy kompleks kilku naziemnych budowli z kości mamuta, otoczonych ogniskami, jamami zasobowymi oraz pracowniami krzemieniarskimi.

  Związany z kulturą epigrawecką strefy peryglacjalnej (ok. 15 tys. lat temu). Na uwagę zasługują...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michajliwka

  Wielowarstwowe stanowisko eneolityczne w okolicach Chersonezu na Ukrainie. Dolna warstwa (I) odpowiada lokalnej grupie kultury Sredrdj Stog, warstwy późniejsze zawierały ufortyfikowane osady kultury grobów jamowych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mauran

  Otwarte stanowisko środkowego paleolitu nad górną Garonną (pd. Francja). Jest jednym z rzadkich w Europie Zach. miejsc masowego zabijania bizonów przez neandertalczyków. Odkryto dotychczas szczątki ponad 100 bizonów, które wykazują ślady ćwiartowania, wycinania części najbardziej przydatnych do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miecze dziwerowane

  Miecze wykonane przy zastosowaniu skomplikowanej techniki, nazywanej potocznie damasceńską.

  Polegała ona na skuwaniu głowni z różnorodnego, celowo dobieranego materiału — cienkich prętów żelaza i stali o różnym stopniu nawęglenia oraz wysokofosforowego żelaza. W wyniku precyzyjnego skuwania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meadowcroft

  Nawis skalny k. Pittsburga (Pensylwania). Unikatowa sekwencja obejmująca okres paleo-indiański, która zgodnie z datami radiowęglowymi rozpoczyna się ok. 17 tys. lat temu i od początku zawiera ostrza liściowate. Jeśli daty te nie są postarzone przez spalanie kopalnego węgla, o czym ewentualnie mogłyby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikocka kultura

  Początkowo uważana za ostatnie stadium kultury aszelskiej, charakteryzujące się wydłużonymi pięściakami o grubej podstawie. Została zdefiniowana na podstawie inwentarza najwyższej warstwy stanowiska La Micoąue (w dep. Dordogne, we Francji), którą odnoszono do wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melka Kunture

  Kompleks stanowisk paleontologicznych i archeologicznych położony w dorzeczu rzeki Awash, ok. 50 km na południe od Addis Abeby (Etiopia). W najwcześniejszych stanowiskach (Karre I i Gambore I), datowanych na 1,7-1,6 min lat temu, odkryto ślady kultury oldowajskiej i szczątków hominidów o niezbyt wyraźnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mariupol

  Ważne cmentarzysko eneolityczne na pd. Ukrainie, odpowiadające kulturze Srednij Stog. Zawiera ponad 120 pochówków w obrębie dużej, prostokątnej jamy o wymiarach 28x2 m. Szkielety w pozycji wyprostowanej, posypywane ochrą, wyposażone w narzędzia kamienne, buławy i ozdoby z kości i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marktbreit

  Rzymski obóz wojskowy odkryty w Niemczech w miejs. Marktbreit nad Menem, kilkanaście kilometrów na pd. wschód od Wtirzburga.

  Założony w czasach Oktawiana Augusta z dala od ówczesnej granicy dzielącej cesarstwo i Barbaricum, służył przez krótki czas jako miejsce koncentracji wojsk dowodzonych przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt

Do góry