Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Mikrolityczne narzędzia, mikrolity

  Kamienne narzędzia o małych rozmiarach (mniejsze od 2,5-3,0 cm), wykonywane zarówno z odłupków, jak i wiórków. Były najczęściej zbrojnikami wkładanymi w oprawy ostrzy kościanych, rogowych lub drewnianych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morin

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Santander (Hiszpania). Bardzo bogata sekwencja stratygraficzna od poziomów mustierskich (szereg różnych grup z wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia: kultura mustierska z narzędziami zębatymi, kultura mustierska z ciosakami typu afrykańskiego, kultura mustierska z tradycją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milovice

  Otwarte stanowisko gómopaleolityczne na stokach Gór Pawłowskich k; Breclavia (Czechy). Najwcześniejsze ślady z okresu ok. 30 tys. lat dotyczą kultury oryniackiej. Następnie, w okresie 25 do 23 tys. lat temu, pojawia się osadnictwo graweckie z okrągłą konstrukcją szałasową z kości mamuta, której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Munchshofen

  Eponimiczne stanowisko kultury eneolitycznej, położone na terenie Bawarii k. Strau-bing. Wpływy tej kultury sięgały do Austrii (w okolice Salzburga) i Czech. Ceramika zdobiona ornamentyką ściegu bruzdowego, inkrustowanego białą pastą, nawiązuje do tradycji epirósseńskich, jednocześnie mając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mladeć

  Jaskiniowe stanowisko gómopaleolityczne k. Litovli na pn. Morawach (Czechy). Zawierało liczne szkielety ludzkie (dokładna liczba nie jest znana), obok wyrobów oryniackich, głównie kościanych (np. grotów oszczepów typu Mladeć), oraz bardzo niewielu wyrobów kamiennych. Znaleziska te są bardzo istotne dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mołodowa

  Wielowarstwowe stanowiska środkowo-i gómopaleolityczne na lessowej terasie Dniestru, w rejonie Kelmency (Chmielnickij, Ukraina). Stanowisko Mołodowa I — sekwencja warstw środkowopaleolitycz-nych mustiersko-lewaluaskich, datowanych na ok. 50-40 tys. lat temu, z unikatową strukturą mieszkalną z kości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mondsee

  Osada jeziorna, eponimiczna dla kultuiy eneolitycznej pn. obrzeżenia Alp, położona w Górnej Austrii. Kultura ta uformowała się na podłożu kultury Cortaillod, z udziałem wpływów lendzielskich ze środk. Europy. Związany z nią był przyalpejski ośrodek produkcji wyrobów miedzianych. Stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monte Verde

  Otwarte stanowisko paleoindiań-skie w okolicach miasta Llanąuihue w Chile. Najwcześniejszy poziom kulturowy (I) z narzędziami otoczakowymi jest datowany na ok. 33 tys. lat temu. Młodszy horyzont, związany z kopalnym torfowiskiem, datowany na ok. 13 tys. lat temu, dostarczył unikatowego zespołu 12...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moravany

  Kompleks otwartych stanowisk górńo-paleolitycznych w okolicach Pieszczan w zach. Słowacji. Najstarsze stanowiska związane są z późną fazą specyficznego wariantu kultury szeleckiej, z dwustronnymi ostrzami trójkątnymi z wypukłą podstawą (tzw. groty typu Moravany-Dlha).

  Następną fazę stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mersin

  Wielki tell neolityczny i eneolityczny w Cylicji (pd.-wsch. Turcja). Najniższe poziomy neolityczne (33-28) charakteryzuje zabudowa małymi, kamiennymi domami na planie prostokąta i obecność ceramiki o ciemnej, błyszczącej powierzchni (DFBW).

  W wyższych poziomach (27-24) odkryto architekturę z cegły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt

Do góry