Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  SZWADRON ŚWIĘTY (Escadron sacre)

  Eskorta Napoleona w czasie odwrotu spod Moskwy, złożona z ofic. kaw., pozbawionych żoł. Utworzony 23 XI1812 w Bobrze (a nie, jak czasem się podaje, 17 XI w Krasnem). Cesarz wpadł na pomysł uformowania takiego oddziału, nie tyle w celu ochrony własnej osoby, ile dla uratowania kilkuset ofic. jazdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA APLIKACYJNA ARTYLERII I INŻYNIERÓW, poi. uczelnia wojsk.

  Utworzona dekretem Fryderyka Augusta z 11II 1809, kształcąca ofic. art. i korpusu inż. Otwarta 28 III 1809, przyjmowała 12 elewów rocznie, którzy w ciągu 12 miesięcy nauki poznawali zasady geometrii wykreślnej, matematyki, mechaniki, rysunków, architektury, fortyfikacji.

  Wzorowana była na podobnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARIA

  Stanowiła w początkach Rewolucji Francuskiej luźną konfederację 13 autonomicznych kantonów i miejscowości sprzymierzonych ze Związkiem Szwajcarskim albo poszczególnymi kantonami. Utrzymywała od dawna ścisłe kontakty z Francją, m.in. na franc. służbie pozostawało kilka zaciężnych szwajc. pp. Nic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /3 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA DYPLOMATYCZNA (Ecole Diplomatiąue)

  Utworzona 23 IV 1800 na mocy dekretu Bonapartego. Miała przygotowywać kadry dla franc. min. spr. zagr. i ambasad. Sekretarze ambasad musieli odbyć roczny staż w Radzie Stanu. Uczniowie szkoły przechodzili praktykę w archiwach, gdzie studiowali korespondencję i traktaty, uczono ich również historii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA POLITECHNICZNA (Ecole Polytechnique)

  Słynna paryska uczelnia wojsk., ustanowiona dekretem Konwentu z 28 IX 1794, przekształcona ze Szkoły Centralnej Robót Publicznych. Kształciła kadry dla armii franc. - artylerzystów, saperów, inżynierów - a także inżynierów cywilnych. Początkowo mieściła się w Pałacu Burbońskim (dz. siedziba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUŁKOWSKI Paweł Antoni (31 XII 1785 - 13 IV 1836), gen. poi.

  Ur. w Lesznie. Służbę wojsk, rozpoczął w XII 1806, kiedy to własnym sumptem wystawił 1 (potem 9) pp. i został jego dow. w randze płk. 1807 wziął udział w oblężeniu Kołobrzegu. 1808 posłany ze swym p. do Hiszpanii, uczestniczył w obronie Toledo i wyprawie do Andaluzji, mianowany gub. Malagi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWOROW Aleksandr Wasiliewicz (24 IX 1729 - 18 V 1800), feldmarsz. ros.

  Ur. w Moskwie, brał udział w wojnie siedmioletniej. 1768-1772 jako płk walczył z konfederatami barskimi, wyparł ich z Lubelszczyzny, pobił Dumourieza i hetmana Michała Kleofasa Ogińskiego, oblegał Kraków i zmusił do kapitulacji garnizon Wawelu. W czasie wojny ros.-turec. 1773-1774 wyróżnił się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZAWIENKO, osada w pobliżu Wałbrzycha

  Gdzie 15 V 1807 ułani poi. odnieśli świetne zwycięstwo nad kaw. prus.

  W związku z pogłoskami o odejściu na phi. franc. garnizonu Wrocławia Prusacy zdecydowali się podjąć wyprawę w celu opanowania tamtejszych magazynów. Nocą 11 V ze Srebrnej Góry - jednej z nielicznych fortec na Śląsku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHET Louis-Gabriel (2 III 1770 - 3 I 1826), ks. Albufery, marsz. cesarstwa

  Ur. w Lyonie, w rodzinie zamożnego kupca jedwabiów. Karierę wojsk, rozpoczął w 1793 jako ppłk 4 bat. ochotników dep. Ardeche. Uczestniczył w oblężeniu Tulonu, gdzie wziął do niewoli ang. gen. 0'Mearę i gdzie poznał Bonapartego. W kampanii wł. 1796 dowodził bat. 18 półbryg. piech., w XI 1797...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULEJMAN (właśc. Sulejman el Halebi), islamski fanatyk

  Który 14 VI 1800 zasztyletował w Kairze gen. Klebera, dow. franc. Armii Wschodu. Działał pod wpływem dow. wojsk turec. Jussufa, który przegrawszy bitwę pod Heliopolis, wezwał wyznawców Proroka, aby zabili Klebera - „ciemię-życiela islamu”. S. został pochwycony, skazany na śmierć i zgodnie z kodeksem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt

Do góry