Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Ostrze liściowate

  Ostrze kamienne wykonane z odłupka, wióra lub płaskiej bryły kamienia, obrabiane retuszem płaskim, na ogół powierzchniowym. W rezultacie tej obróbki forma ostrza przypominała liść (np. laurowy, wierzbowy). Narzędzia te mogły być zarówno grotami oszczepów, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłupkowa technologia

  Sposoby odbijania odłupków od brył kamiennych (zwanych rdzeniami). Wyróżnia się technologie amorficzne, gdy odłupki odbijano w sposób niesystematyczny od nie przygotowanych rdzeni; technologie mustierskie — kiedy dośrodkowy kierunek odbić na rdzeniach krążkowatych ułatwiał uzyskanie odłupków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczakowe narzędzia

  Prymitywne narzędzia kamienne, uformowane z otoczaków przez odbicie kilku odłupków z jednej lub z obu stron otoczaka. Na przecięciu negatywów tych odbić powstawała ostra krawędź. Jednostronne narzędzia otoczakowe są zwane chopperami, a dwustronne — chopping-toolami. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olduvai

  Wąwóz wyrzeźbiony przez erozję w zach. skarpie wielkiego rowu tektonicznego (ryftu) na terenie pn. Tanzanii. Wypełniają go eoliczne i wulkaniczne osady jeziorne, tworzące sekwencję warstw (Beds) I-IV. Podścielają je bazalty związane z erupcją wulkanu Ngorongoro ok. 2 min lat temu. Najniższa (Bed I)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nebra

  Stanowisko otwarte kultury magdaleńskiej na terenie Turyngii; dobrze zachowane ślady struktur mieszkalnych, datowane na okres Dryasu II. Odkryto w nim zabytki sztuki ruchomej, m.in. stylizowane statuetki postaci kobiecych, zawieszki i paciorki. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owczarowo

  Tell eneolityczny położony w okolicy Targowiszte w środk. Bułgarii. Zawierał 13 poziomów osadniczych od kultury Marica aż do kultuiy Gumelni-ta-Karanowo VI. W warstwie 9 odkiyto budowlę uważaną za świątynię, zawierającą miniaturową „scenę kultową” z postaciami ludzkimi i modelami ołtarzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olszanica

  Jedna z większych osad zachodniego kompleksu linearnego (ceramiki wstęgowej rytej), położona na zachód od Krakowa. Odkryto w niej ponad 20 długich domów z towarzyszącymi obiektami; datowana na okres 5 500-5 000 lat B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nemrik

  Wielowarstwowe stanowisko neolitu pre-ceramicznego w górnym dorzeczu środkowego Tygrysu (Irak). Badane przez polską misję archeologiczną (Uniwersytet Warszawski) w latach 80.

  Odkryto 5 poziomów użytkowych z domami okrągłymi, nieco zagłębionymi w poziom gruntu, o ścianach z gliny bitej, później z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omo - Shungura, formacja

  Seria osadów jeziornych i deltaicznych, o dużej miąższości (ok. 1 000 m), przedzielonych wkładkami wulkanicznymi; położona w dolnym biegu rzeki Omo, w rejonach pogranicznych Etiopii i Sudanu.

  Osady te, silnie zaburzone zjawiskami tektonicznymi, datuje się na okres od ok. 3 do 1 min lat temu. Z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Netif Hagdud

  Stanowisko neolitu preceramicz-nego A, położone w do Unie Jordanu ok. 13 km na północ od Jerycha. Odkryto w nim wiele domów kamiennych zbudowanych na planie owalu lub okręgu (o średnicy 4-5 m).

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt

Do góry