Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Petresti

  Stanowisko eponimiczne kultury ceramiki malowanej z przełomu neolitu i eneolitu, położone w Transylwanii w Rumunii. Dawniej określana jako kultura Ariusd. Jednostka ta charakteryzuje się malowanymi czarną, czerwoną i białą farbą ornamentami w postaci meandrów lub spirali. Wykazuje powiązania z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potocka

  Wysokogórska jaskinia położona w Kara-wankach (Słowenia), na Górze 01śeva (wys. 1 800 m n.p.m.). Odkryto w niej ślady letnich obozowisk łowców oryniackich, z dużą ilością ostrzy kościanych typu Mladeć.

  Do niedawna przypuszczano, że ludność ta polowała na niedźwiedzie jaskiniowe. Stanowisko to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peu Richard

  Osada wyżynna, otoczona koncentrycznymi fosami, położona w dep. Charente Maritime we Francji; stanowisko eponimiczne eneolitycznej grupy kulturowej (przełom IV-III tysiąclecia B.C. i III tysiąclecie B.C.).

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Predmosti

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne k. Prerova na Morawach. Badane jeszcze w końcu XIX w.; dostarczyło wielkiej ilości znalezisk graweckich, m.in. znanych wizerunków postaci ludzkich, figurek zwierzęcych (np. mamutów) i ozdób z kości słoniowej.

  Najbardziej znanym, niestety słabo udokumentowanym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pfyn

  Grupa kulturowa wczesnego eneolitu na pn. obrzeżeniu Alp, nazwana od stanowiska torfowego Pfyn-Breitenloo we wsch. Szwajcarii. Powstała pod wpływem kultury michelsberskiej, która nałożyła się na tradycje kompleksu Cortaillod-Chassey-Lagozza i postwstęgowe z grupy (kultury) Altheim.

  Datowana na I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parta

  Niski tell należący do grupy Szakalhat z kultury wschodniej ceramiki linearnej oraz kultury winczańskiej. W centralnej części tellu odkryto duży budynek (1,5x7 m) z rodzajem glinianej platformy i ogniskiem, otoczonymi czaszkami bydła i dwoma dużymi figurami glinianymi z głową ludzką i zwierzęcą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quafzeh

  Jaskinia położona k. Yzreel, w pn. Izraelu. Odkryto w niej sekwencję warstw mustiersko-lewa-luaskich (L-F) oraz gómopaleolitycznych (E-C). Warstwy środkowopaleolityczne zawierały bogatą faunę z turem, jeleniem, danielem i nosorożcem oraz zgrupowanie pochówków (6 osobników dorosłych i 8 dzieci), w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietersburg

  Przemysł charakteryzujący południowoafrykańską środkową epokę kamienia, nazwany od powierzchniowego stanowiska w rejonie Pietersburg w Transwalu (RPA), najlepiej jednak reprezentowany w „Cave of Hearths”, w pn. Transwalu. Przemysł ten charakteryzuje się produkcją odłupków i wiórów z rdzeni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parpallo

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolitycz-ne k. Gandia (prow. Walencja, Hiszpania). Najniższe warstwy należą do kultury graweckiej; odkryto w nich liczne dzieła sztuki ruchomej na płytkach kamiennych (ryty i malowidła).

  Wyżej występowały warstwy solu-trejskie, przechodzące w fazie końcowej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paglici

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Gargano w pd. Włoszech. Zawiera jedną z najbardziej kompletnych sekwencji paleolitu: od kultury mustierskiej, przez oryniacką, grawecką do epigraweckiej. Górna część sekwencji służyła jako stratotyp ewolucji włoskiej kultury grawecko-epigraweckiej.

  Powyżej kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt

Do góry