Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Skhul

  Jaskinia (a ściślej nawis skalny) w górach Karmel k. Hadery w Izraelu. Zawierała warstwy kultury mustiersko-lewaluaskiej, której ewolucja była podobna do warstwy odkrytej w sąsiedniej grocie et-Tabun. W faunie dominuje tur oraz hipopotam, dzik, gazela i daniel.

  W warstwie B, datowanej metodą ESR w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schussenried

  Określenie grupy kulturowej eneolitu, pokrewnej kulturze michelsberskiej, występującej na ograniczonym obszarze zach. Niemiec (Badenia, Wirtembergia). Nazwa pochodzi od stanowiska na dawnym brzegu jez. Feder k. Ulm (Niemcy). W formowaniu tej grupy istotną rolę odegrały tradycje epirós-seńskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Star Carr

  Otwarte, torfowe stanowisko mezolitycz-ne w Yorkshire (Anglia), eponimiczne dla jednej z ważniejszych wczesnomezolitycznych jednostek Niżu Europejskiego; datowane na okres 9 600-9 500 lat temu. Dostarczyło przemysłu kamiennego z mikrolitami geometrycznymi (głównie trójkątami) oraz licznych wyrobów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorba

  Wielowarstwowe stanowisko neolityczne na Malcie. Najstarsze warstwy są datowane na koniec V tysiąclecia B.C. i związane z ceramiką typu impresso, a także z gospodarką rolniczo-hodowlaną. Młodsze warstwy z IV tysiąclecia B.C. zawierały ceramikę szarą i malowaną motywami geometrycznymi. W fazie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seddin

  Miejscowość w Brandenburgii na północ od Poczdamu. W 1889 r. pod monumentalnym kurhanem o wys. 10 m i średnicy 85 m, oblicowanym kamiennym wieńcem odkryto pochówek „królewski” ze schyłku epoki brązu (V OEB wg O. Monteliusa — IX/VIII w. p.n.e.), związany z młodszą fazą kultury łużyckiej.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smilcić

  Otwarte, wielowarstwowe stanowisko neolityczne k. Zadaru (Chorwacja). Dolne poziomy zawierały zabytki wczesnoneolitycznej kultury impresso--cardium, natomiast górne — późnoneolitycznej kultury Danilo. Ważne dla definicji gospodarki rolniczo-ho-dowlanej we wczesnym neolicie w basenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selavac

  Jedno z większych stanowisk kultury win-czańskiej w dolinie Vrbicy (Serbia), w postaci tellu o wys. 2,5-3 m i powierzchni dochodzącej do 15 ha. Większość warstw należy do późnej fazy kultury win-czańskiej z przełomu VI-V tysiąclecia B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Soleilhac

  Stanowisko archeologiczne wcześniejsze od granicy Matuyama/Brunhes (powyżej 760 tys. lat), odkryte w osadach jeziornych w dawnym kraterze wulkanicznym k. Blanzac, nad górną Loarą (Francja).

  W stanowisku odkryto przemysł odłupkowy z kwarcu, łącznie ze szczątkami fauny z wczesnej fazy środkowego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sauveterre - la - Lemance (schronisko Martinet)

  Stanowisko eponimiczne kultury sowterskiej w dep. Lot-et-Garonne (Francja). W warstwach datowanych na okres preborealny odkryto przemysły kamienne z licznymi mikrolitami geometrycznymi (trójkąty, segmenty, ostrza sowterskie stromo retuszowane na obu bokach), a także wiórkami tylcowymi i drapaczami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarisske Michalany

  Stanowisko późnej fazy wschodniej ceramiki linearnej, położone k. Preśova (wsch. Słowacja), najbardziej zbliżone do granic Polski. Było zasiedlone również przez ludność kultury bukowogórskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry