Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Taima - Taima

  Otwarte stanowisko paleoindiań-skie k. Koro (prow. Falcon, Wenezuela). Odkryto w nim szczątki upolowanego mastodonta, w którego czaszce tkwiło ostrze liściowate typu El Jobo. Datowane pomiędzy 14-12 tys. lat temu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strettweg

  Miejscowość w Styrii na terenie Austrii, gdzie w 1851 r., w czasie orki wydobyto wiele przedmiotów brązowych. Pochodzą one z ciałopalnego kurhanu z konstrukcjami kamiennymi, wchodzącego w skład cmentarzyska z okresu HaC. Wśród wielu efektownych znalezisk (m.in. 4 misy brązowe, brązowa czara na nóżce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stentinello

  Stanowisko eponimiczne kultury wczesnoneolitycznej w okolicy Syrakuz, na Sycylii (Wiochy). Charakteryzuje się ceramiką zdobioną odciskami (m.in. muszli Cardium), tworzącymi trójkąty i wstęgi, a także zdobioną trójbarwnymi malowanymi wzorami, m.in. przypominającymi płomienie wychodzące z dna naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Svodin

  Duża, wielofazowa osada kultury lendzielskiej w pd.-zach. Słowacji. Domy słupowe otaczały rondel (kolistą fortyfikację), którego wnętrze nie było zabudowane. Odkryto też kilkanaście grobów.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serra d’ Alto

  Stanowisko eponimiczne kultury późnego neolitu z końca IV tysiąclecia B.C., rozpowszechnionej w całych pd. Włoszech, a także na Sycylii i Wyspach Liparyjskich, skąd zaopatrywano cały obszar w obsydian. Ceramika o formach kulistych, niekiedy z ozdobnymi uchami, z wieloma malowanymi motywami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solutre

  Stanowisko otwarte gómopaleolityczne w miejscu zwanym Crot du Chernier (dep. Saóne-et-Loire, Francja). Dolne warstwy zawierały kulturę oiyniacką, nad którą leżało związane z kulturą grawecką (ok. 24-22 tys. lat temu) wielkie nagromadzenie kości koni, będące efektem polowań na te zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesklo

  Tell neolityczny niedaleko Larisy w Tesalii (Grecja). Sekwencja stratygraficzna, obok dyskusyjnego poziomu preceramicznego, zawierała warstwy kultury Sesklo, Dimini i Rachmani, a także ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu. Dobrze zachowane osady należące do kultury Sesklo charakteryzowały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spy

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Namur w Belgii. Znane przede wszystkim z trzech szkieletów nean-dertalskich odkrytych w XIX w.; znaleziono je w warstwach ze śladami kultury mustierskiej z tradycją aszelską oraz z tradycją kultury mustierskiej typu La Quina. Wyżej zalegały warstwy górnego paleolitu (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shanidar

  Jaskinia położona w górach Zagros w Iraku, na wys. 745 m n.p,m. Sekwencja warstw o miąższości ponad 14 m obejmowała kompleks D ze znaleziskami ze środkowego paleolitu (kultura mustierska typu Zagros), datowanymi radiowęglem na 60 do 44 tys. lat temu.

  W kompleksie tym odkryto resztki dziewięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Srednij Stog

  Stanowisko eponimiczne eneolitycz-nej kultury stepów nadczarnomorskich. Kultura ta wywodzi się z jednostek neolitycznych: kultury sursko-dnieprowskiej i dniepro-donieckiej, zachowując podobne formy ceramiki zdobionej odciskami, m.in. sznura. Znana głównie z pochówków, pojedynczych lub zbiorowych, często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt

Do góry