Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Tell

  W archeologii: termin arabski na oznaczenie pagórka utworzonego z nawarstwionych szczątków prehistorycznych lub historycznych osad ludzkich. Telle powstawały w określonych warunkach środowiskowych, w których szczątki glinianych budowli nie ulegały rozmyciu przez deszcze lub zniszczeniu przez wiatry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torre in Pietra

  Stanowisko archeologiczne odkryte w osadach rzecznych i laguny morskiej w okolicach Rzymu; obejmuje sekwencję warstw kulturowych od ok. 430 tys. do ok. 100 tys. lat temu. Sekwencję rozpoczynają przemysły aszelskie z wydłużonymi, migdałowatymi pięściakami wraz z narzędziami otoczakowymi i odłupkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temnata

  Jaskiniowe stanowisko paleolityczne k. Karlukowa, w pn. Bułgarii. Polsko-bułgarsko-francu-skie badania w latach 80. odkryły sekwencję warstw środkowopaleolitycznych, datowanych na okres 180-67 tys. lat temu, oraz kulturę przejściową związaną z ewolucją technologii lewaluaskiej w gómopaleoli-tyczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tournay

  Miasto w pd.-zach. Belgii, w którym w 1653 r. odkryto grób frankońskiego władcy Childe-ryka, zmarłego w 481-482 r., ojca twórcy potęgi państwa merowińskiego — Chlodwiga. Dokładne określenie czyje szczątki pochowano w omawianym grobie, było możliwe dzięki znalezisku pierścienia odkrytego wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teśetice

  Wielki kompleks osad neolitycznych na pd. Morawach k. Znojma (Czechy). Kolista fortyfikacja złożona z dwu koncentrycznych fos i palisad o średnicy ok. 55-60 m. W otoczeniu liczne jamy, zawierające materiał wczesnej fazy kultury lendzielskiej (morawskiej ceramiki malowanej) i kultury ceramiki wstęgowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja kulturowa

  W archeologii: ciąg kultur (lub przemysłów) tworzących sekwencję czasową powiązaną wspólnotą podstawowych elementów gospodarki, kultury materialnej i symbolicznej. W kategoriach kultury „żywej” tradycja kulturowa odpowiada międzypokoleniowej więzi związanej z przekazywaniem określonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ti - n - Torha

  Kompleks nawisów skalnych w górach Tadrart Acacus, w pd. Libii. W stanowisku wschodnim (określanym jako „Two Caves”) ceramika typu saharo--sudańskiego występuje z przemysłami typu epipa-leolitycznego z okresu 9 000-8 000 lat temu. Ludność polowała wówczas na owce berbeiyjskie, gazele i zające.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traian (Dealul Fintinilor)

  Wielowarstwowe stanowisko neolitu i eneolitu, położone na terasie rzeki Prut, w okolicach Piatra Neamt w Rumunii.

  Jest podstawą podziału chronologicznego neolitu rumuńskiej Mołdawii. W warstwach tego stanowiska występuje najpierw kultura ceramiki wstęgowej rytej, następnie Precucuteni i Cucuteni AB...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tartaria

  Tell położony w Transylwanii k. Cluj (Rumunia); odkryto w nim warstwy kultury winczańskiej, Petresti i Cotofeni.

  Najlepiej poznano zawartość jamy łączonej z późną kulturą winczańską, która zawierała figurki terakotowe i alabastrowe, bransolety z muszli Spondylus, przedmioty w kształcie kotwicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talayotes

  Specyficzne typy budowli megalitycznych występujące na Balearach, a przede wszystkim na Majorce.

  Istotną rolę na początku rozwoju talayotes odgrywała kultura pucharów lejkowatych z wybrzeża Hiszpanii, później w epoce brązu następuje izolacja Balearów i rozwój specyficznych form architektury i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry