Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Vallhagar

  Kompleks osadniczy na Gotlandii datowany od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesną fazę okresu wędrówek ludów, składający się z osady istniejącej od II do VI w. n.e. oraz dwóch cmentarzysk.

  W osiedlu, zajmującym obszar ok. 10 ha znajdowały się duże domostwa, o wymiarach dochodzących do 32 x...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vinća

  Tell położony na przedmieściu Belgradu (Jugosławia), eponimiczny dla kultuiy winczańskiej. Badania odsłoniły ponad 10 m nawarstwień należących do tej kultury. Warstwy A i B, które wystąpiły nad ziemiankami kultury Starcevo, zalicza się do etapu Vinća-Turdas, natomiast eneolityczne warstwy C i D —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vaufrey (Abri Vaufrey)

  Nawis skalny w dep. Dordogne (n. pochodzi od nazwiska znanego francuskiego prehistoryka i paleontologa R. Vaufreya). W nawisie tym, ponad warstwami zawierającymi kulturę aszel-ską (XI), wystąpiła seria poziomów kulturowych o klasycznych cechach kompleksu mustierskiego: kultura mustierską grupy La Quina i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vix

  Miejscowość k. Chatillon-sur-Seine (Cote-d’Or), we wsch. Francji, gdzie w 1953 r. odkryto słynny późnohalsztacki grobowiec książęcy datowany na ok, 500 r. p.n.e. Znajdował się on pod nasypem potężnego kurhanu o średnicy 42 m i wys. 6 m, zlokalizowanego u podnóża wzniesienia Mont Lassois.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tuc d’Audoubert / Trois Freres / Enlene

  Zespół głębokich jaskiń z zabytkami sztuki magdaleńskiej w dolinie Volp k. Montesquieux-Avantes w dep. Arifege (Francja).

  W kompleksie tym grota Enlene dostarczyła śladów osadnictwa z okresu środkowomagdaleńskiego i późnomagdaleńskiego (14-11 tys. lat temu) w postaci dobrze zachowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiszadob

  Stanowisko eponimiczne grupy Tiszadob-Kapusany (Węgry), późnej kultuiy wschodniej ceramiki linearnej. Drugie stanowisko tej grupy położone jest k. Preśova we wsch. Słowacji. Grupa ta odegrała istotną rolę w genezie kultury bukowogórskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trundholm

  Torfowisko w pn.-zach. Zelandii, na którym w 1902 r., odkryto przypadkowo w czasie orki elementy składowe, zdeponowanego w postaci uszkodzonej, brązowego wózka kultowego, datowanego na II okres epoki brązu wg. O. Monteliusa. Tworzy go sześciokołowe podwozie o dł. 60 cm, na którym z przodu zamocowana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiszapolgar (Basatanya)

  Cmentarzysko eponi-miczne kultury tiszapolgarskiej w eneolicie w dorzeczu Cisy (Węgry). Złożone z ponad 160 grobów szkieletowych, wyposażonych w ceramikę, wyroby kamienne i miedziane.

  Kultura ta występuje też we wsch. Słowacji (Tibava, Vel’kś Raśkovce) i znana jest głównie z cmentarzysk. Związane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telermachay

  Stanowisko jaskiniowe na wysokim płaskowyżu Junin (ok. 4 400 m n.p.m.) k. San Pedro de Cajas (Peru).

  Sekwencja tego stanowiska ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia początków udomowienia guanaco i wigonii: w warstwach datowanych na ok. 9 000-6 800 lat temu występują wyłącznie dowody polowań na te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlapacoya

  Stanowisko paleoindiańskie na brzegach jez. Chalco w środk. Meksyku. Odkryto w nim odłupkowe i wiórowe wyroby z kwarcytu oraz obsydianu, towarzyszące ogniskom i nagromadzeniom kości jeleniowatych; datowane na ok. 24-21 tys. lat temu. Znaleziono również ostrza liściowate z okresu ok. 15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt

Do góry