Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wióry i wiórki

  Celowo produkowane regularne odłupki o równoległych lub lekko zbieżnych krawędziach. Ich długość co najmniej dwukrotnie przekraczała szerokość (najkrótsze od 2,5-3,0.cm).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zohapilco

  Wielowarstwowe stanowisko precera-miczne na wyspie na jez. Chalco (centralny Meksyk). W najstarszych warstwach, datowanych na 10-7 tys. lat temu, odkryto przemysły kamienne typu archaicznego.

  W okresie 7 000-4 250 lat temu występowały na tej wyspie społeczności preceramiczne, uprawiające łowiectwo i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zambujal

  Obronna osada z eneolitu i epoki brązu w Portugalii (na północ od Lizbony). Wyróżnia się w niej pięć faz budowy, z których najstarsza przypada na drugą połowę III tysiąclecia B.C. W tej fazie trzy dziedzińce wewnętrzne otoczono niezbyt wysokimi murami. Wewnątrz dziedzińców znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskalnaja (Ak-Kaja)

  Zespół nawisów skalnych w górach Krymu (Ukraina). Każdy z 8 nawisów zawierał ślady wielokrotnego osadnictwa kompleksu mikoc-kiego. W nawisie VI odkryto szczątki 5 neandertalczyków, które najprawdopodobniej pochodziły z pochówków intencjonalnych.

  Przemysł kamienny z tych stanowisk, charakteryzujący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawi Chemi

  Stanowisko otwarte, położone przy grocie Shanidar w górach Zagros (Irak). W dolnej warstwie odkryto kilka jam oraz okrągłą budowlę z kamieni (m.in. Żarnowych) i otoczaków o średnicy 4 m. Odkryto też składy zawierające kości skrzydeł ptaków drapieżnych (co najmniej 17 osobników) oraz 15 czaszek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbrojniki

  Wyroby kamienne, którymi zbrojono wierzchołki lub krawędzie ostrzy strzał, harpunów lub noży; ich oprawy wykonywano z materiałów organicznych (drewna, kości, rogu). Zbrojniki, głównie małych rozmiarów, określa się jako mikrolity.

  Jeśli ich kształt jest zbliżony do figur geometrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Willendorf II

  Otwarte stanowisko gómopaleolityczne w przełomie Dunaju w Dolnej Austrii k. Krems. W czterech dolnych warstwach znaleziono ślady kultury oryniackiej (najwcześniejsza warstwa datowana na ok. 40 tys. lat temu); warstwy 5-9 kultury graweckiej pochodzą z okresu 30-24 tys. lat temu. Najbardziej znanym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zengóvarkony

  Cmentarzysko i osada wyżynna kultuiy lendzieiskiej na terenie Transdanubii (komitat Baranya, pd. Węgry). Jedno z największych cmentarzysk tej kultury (ponad 360 grobów), datowane na okres wczesnej kultury lendzieiskiej z ceramiką malowaną.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiórowa technologia

  Technika produkcji wydłużonych odłupków o krawędziach równoległych lub zbieżnych. Odłupki te uzyskiwano dzięki specyficznemu przygotowaniu rdzeni, odłupywanych na ogół od centralnie umieszczonej krawędzi (tzw. zatępiska). Silne zakolenie odłupni (czyli powierzchni, z której odbijano wióry)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warwasi

  Jaskinia w górach Zagros (Irak) o dużej miąższości (5-6 m), z sekwencjami: warstw kultury mustierskiej (warstwy NN-CCC), wczesnego górnego paleolitu (kultura baradostyjska — warstwy P-LL) i epipaleolitu (kultura zarzyjska — warstwy A-O). Cztery poziomy osadnicze kultury baradostyjskiej pozwalają na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry