Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  TOWARZYSZÓW PUŁK

  Regiment lekkiej kaw. utworzony w armii prus. pod koniec XVIII w. z drobnej szlachty poi. Brał udział w kampanii 1806-1807 przeciwko Francji. Wielu żoł. i ofic. weszło następnie do 6 p. ułanów Ks. Warszawskiego, sformowanego przez płk. Dominika Dziewanowskiego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYSZKIEWICZ Tadeusz (17 IX 1774 - 1852), gen. poi.

  Ur. na Litwie, od 1790 w służbie wojsk., uczestnik wojny z Rosją 1792 i powstania kościuszkowskiego, adiutant gen. Jasińskiego. Wyemigrował do Francji, 1801 -1804 odbył w Paryżu studia w zakresie art. i inżynierii.

  W XI 1806 dow. warszawskiej gwardii honorowej witającej Napoleona, potem oficer...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUDELA, m. w Hiszpanii (Aragonia), nad rz. Ebro, 70 km na zach. od Saragossy

  23 XI 1808 doszło tu do bitwy między korpusem Lannes'a a połączonymi armiami hiszp. Castańosa i Pala-foxa. Kiedy Napoleon wyruszył z Burgos na Madryt, posłał na wsch. doliną Ebro Lannes’a z zadaniem dotarcia do Saragossy.

  Lannes napotkał pod T. poważne siły hiszp. Do Castańosa doszły pogłoski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAFALGAR, przylądek w płd. Hiszpanii, na zach. od Gibraltaru

  Gdzie 21 X 1805 ang. Royal Navy dowodzona przez adm. Nelsona odniosła wspaniałe zwycięstwo nad połączoną flotą franc.-hiszp. adm. Villeneuve’a i Graviny. Zwycięstwo to przesądziło na całe dziesięciolecia o dominacji Anglików na morzach. Oznaczało też kres planów Napoleona stworzenia imperium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /6 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUGENDBUND (Liga Cnoty), tajny związek antynapoleoński, założony wiosną 1808 w Królewcu

  Jego celem było krzewienie ducha prus. patriotyzmu i przeciwdziałanie postanowieniom upokarzającego traktatu pokojowego z Tylży. Związkiem kierował Komitet Sześciu. Napoleon, dowiedziawszy się o istnieniu związku, wymusił na Fryderyku Wilhelmie III jego rozwiązanie. T. odrodził się wiosną 1813 i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJKOLOROWA KOKARDA, symbol rewolucyjnej Francji

  Zaczęto jej używać 17 VII 1789, trzy dni po zdobyciu Bastylii przez lud paryski. Ludwikowi XVI, który tego dnia przybył na stołeczny ratusz, wręczono taką kokardę.

  Między czerwienią i błękitem (barwy Paryża) umieszczono burbońską biel. 8 VII 1792 wprowadzono obowiązek noszenia t.k. przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLENTINO, m. w środk. Włoszech

  Gdzie 19 II 1797 podpisany został traktat między Francją a Watykanem, potwierdzający wcześniejszy traktat z Bolonii. Stolica Apostolska, aby uniknąć franc. okupacji, zobowiązała się zapłacić wysoką kontrybucję. 2-4 V 1815 pod T. austr. gen. Bianchi rozbił neapol. armię Murata, który utracił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORUŃ, m. nad środk. Wisłą, na jej prawym brzegu, o istotnym znaczeniu strategicznym z racji przeprawy przez tę rzekę

  Od 1793, czyli II rozbioru Polski, w granicach Prus. Kiedy 17 XI 1806 dotarł tu 5 korpus Lannes’a, miasta bronił silny prus. garnizon pod dow. gen. Lestocąa. Francuzi nie mieli art., dlatego też musieli cofnąć się pod Bydgoszcz, pozostawiając na lewym brzegu niewielką osłonę w Podgórzu.

  30 XI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLIŃSKI Józef (1764 - 1823), gen. poi.

  Służbę wojsk, rozpoczął 1778 w armii austr., od 1791 w wojsku poi., uczestnik powstania kościuszkowskiego, płk. Po upadku insurekcji zajmował się gospodarką. Do służby powrócił 1809 jako dow. 13 p. huz. Ks. Warszawskiego. 3 II 1813 gen. bryg., dow. bryg. kaw. w 8 korpusie poi. 1815 szef sztabu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAUROGI, m. na zach. Litwie, od 1793 należące do Rosji

  Gdzie 21 VI 1807 car Aleksander I podpisał rozejm z Francją, będący wstępem do rokowań pokojowych w Tylży.

  30 XII 1812 gen. prus. Yorck podpisał tu konwencję, na mocy której podległe mu oddziały, wchodzące do tej pory w skład 10 korpusu WA, zobowiązały się przez dwa miesiące zachować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt

Do góry