Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźnik emisji

  Stosunek wielkości e. substancji zanieczyszczającej powietrzew wyniku jakiejś działalności, np. produkcji, do wielkości tej produkcji, np. liczba kilogramów SO2 emitowanych w wyniku wytwarzania jednej tony stali.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik nadkładu

  Stosunek grubości (objętości) nadkładu do miąższości (objętości, masy) kopaliny; wyróżnia się w.n.:→ geologiczny, → przemysłowy, → eksploatacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik narażenia

  W. liczbowy charakteryzujący narażenie pracownika na substancję szkodliwą, obliczony na podstawie wyników jej oznaczania w powietrzu w celu porównania z odpowiednią wartością dopuszczalną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie do obrotu

  Przekazanie → wyrobu po raz pierwszy w kraju: użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik wykorzystania złoża

  Stosunek zasobów kopaliny przewidzianej do wydobycia ze złoża do sumy zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrąb

  Wykonane mechanicznie lub → palnikiem termicznym wcięcie w → ławie skalnej w celu jej podziału na monolity lub bloki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik stateczności

  Wskaźnik stanu równowagi (→ ociosu, ściany, skarpy, zbocza) wyrażony stosunkiem sumy uogólnionych sił utrzymujących, wynikających z wytrzymałości gruntu (skały), do sumy uogólnionych sił zsuwających, wywołanych siłami grawitacji i filtracji (przepływu) wody przez→ ocios, skarpę, ścianę, zbocze;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Liczba określająca stosunek dwóch porównywalnych wielkości powiązanych ze sobą w sposób przyczynowo-skutkowy, wyrażona w ułamku dziesiętnym lubw procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik napełnienia

  Stosunek objętości urobku w stanie spulchnionymw naczyniu urabiającym koparki, skrzyni samochodu, barki itp. do nominalnej objętości naczynia, skrzyni czy barki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik bryzantyczności

  Liczba porównawcza określająca → bryzantyczność materiału wybuchowego, określana eksperymentalnie za pomocą prób w specjalnych aparatach (Hessa, Kasta itp.).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt

Do góry