Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Wykop

  Wyrobisko w gruncie; wyróżnia się w.: otwarte (ze skarpami), w obudowie czasowej albo trwałej, zapewniającej stateczność ścian, w razie potrzeby może być odwadniany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybuchowe materiały (MW)

  Substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznejz wytwarzaniem gazu o takiej temperaturzei ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym [16].

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik osiadania zwałowiska (zwału)

  Względna wielkość końcowego osiadania → zwałowiska (zwału) pod wpływem ciężaru własnego odniesiona do zrealizowanej wysokości zwałowania; wartość w.o.z. uwarunkowana jest → parametrami geotechnicznymi → materiału zwałowego, sposobami → zwałowania, itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciek wody podziemnej

  Samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik porowatości

  Stosunek sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały, wyrażonyw ułamku dziesiętnym lub w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydajność koparek

  W. uzależniona od ich cech konstrukcyjnych, właściwości fizyko-mechanicznych urabianych skał, jak również od sposobów i organizacji pracy, geometrii frontu roboczego, warunków atmosferycznych itp.; wyróżnia się wydaj-ności:

  teoretyczną, wyrażoną w m3/h spulchnionego urobku, charakteryzowaną...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik spulchnienia

  1. stosunek objętości → urobku do objętości, którą ten sam materiał zajmował w caliźnie;

  2. stosunek objętości → urobku (→ nosiwa) przed i po transporcie, przeładunku lub innej operacji, jakiej może być poddany;

  3. stosunek objętości, którą zajmuje po wystąpieniu procesów naturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik spulchnienia urobku

  W. uwzględniający zmianę objętości urabianej calizny; stosunek objętości urobku do jego objętości zajmowanej w caliźnie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtłaczanie wody do górotworu

  Sposób nieszkodliwego dla środowiska pozbywania się → ścieków, w tym również słonych wód kopalnianych oraz zużytych wód termalnych, polegający na ich w. otworami wiertniczymi do warstw porowatych i przepuszczalnych izolowanych od → poziomów wodonośnych zawierających wody...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybuch

  Zespół zjawisk towarzyszących bardzo szybkiemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z wyzwoleniem dużej ilości energii [Nep]; reakcja przebiegająca ze zmienną prędkością, nieprzekraczającą 1000 m/s.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt

Do góry