Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Anizotropia

  Cecha charakterystyczna niektórych ciał (gleb, skał, złóż) polegająca na tym, że w różnych kierunkach wykazują one różne właściwości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja ratownicza

  Zorganizowane prace mające na celu ratowanie zagrożonych ludzi oraz mienia w razie wypadku, awarii lub katastrofy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropopresja

  Nasilające się oddziaływanie człowieka na komponenty środowiska poprzez nie w pełni kontrolowane uboczne efekty działalności gospodarczej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytacja

  Uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolnej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atmosfera ziemska

  Powłoka gazowa otaczająca Ziemię (tlen, azot, gazy szlachetne, para wodna i in.), w zależności od składui temperatury dzieli się na strefy wysokościowe: troposferę, stratosferę, mezosferę i termosferę.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aluwia

  Osady żwirów, piasków i mułu nagromadzone w rzekach lub w związku z ich działalnością; wyróżnia się → złoża aluwialne, np. piasków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt

  Zewnętrzna kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowymiekonomicznym przeprowadzona przez niezależnych ekspertów na zlecenie tego przedsiębiorstwa.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza aerometryczna

  Jedna z metod→ analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa, stosowana do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej)o śr. ziarn mniejszych od 0,074 mm w celu ustalenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abrazja

  Niszczenie skał podłoża i okruchów skalnych przez wodę, lód lub wiatr wskutek tarcia o podłoże i wzajemnie o siebie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt

Do góry