Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Balneoterapia

  Dział medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznejprzyzastosowaniu→ wód leczniczych, gazów naturalnych lub naturalnych → mułów – peloterapia; → peloidy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczny generalny kąt nachylenia zbocza

  K.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności zbocza (eksploatacyjnego, ruchomego, stałego) i/lub zbocza zwałów zewnętrznych i wewnętrznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barka

  Jednostka pływająca obsługiwana przez pchacz (holownik), transportująca urobek od → koparki pływającej do miejsca jego odbioru, wyróżnia się b. pokładowei z ładowniami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biedaszyb

  Wyrobisko udostępniające węgiel zalegający płytko pod powierzchnią ziemi, podobne do sztolni lub szybu, prowadzone dziko, tj. bez wiedzy władz górniczych; nazwa powstała w okresie silnego bezrobocia w Polsce po 1930 r., kiedy b. stanowiły źródło utrzymania bezrobotnych górników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

  Systematyczne i niezależne badanie mające na celu określenie, czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi-gieną pracy oraz czy osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone czy są odpowiednie do realizacji polityki...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza gleb

  Czynności badawcze mające na celu ustalenie składu mechanicznego, chemicznego, mineralogicznego, biologicznego, składników pokarmowych gleb, itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abrazywność urobku

  Ścierające działanie przemieszczanego → urobku na ściany → środka transportowanego, np. skrzynię samochodu, zsypu → przenośnika taśmowego, → rurociągu tłocznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autoryzacja

  Zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności, zgłaszającej się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza granulometryczna

  Analiza → uziarnienia wykonywana w celu określenia składu i → frakcji granulometrycznych i wykreślenia → krzywej składu ziarnowego; analizę wykonuje się metodą mechaniczną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresywność wody

  Właściwość wody wywołana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt

Do góry