Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Brekcja (druzgot)

  Skała zwięzła zbudowana z ostrokrwędzistych, gruboziarnistych odłamków skalnych; b. może powstawaćw wyniku różnych procesów geologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla

  Każdy → obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruk morenowy

  Nagromadzenie głazów lub otoczaków narzutowych w postaci warstwy o zaznaczonym → stropie, powstałejw wyniku wypłukiwania przez wody drobniejszych frakcji z moreny; b.m. bywa wykorzystywany jako źródło głazów narzutowych i otoczaków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok

  1. odcinek ściany;

  2. część przodku, w której pracuje jeden zespół ludzi prowadzących oddzielnie → roboty górnicze;

  3. element złoża wydzielony obliczeniowo na potrzeby projektowania eksploatacji [Lg];

  4. bryła kamienia naturalnego o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o najmniejszym wymiarze...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja

  Działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany → wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z → zasadniczymi lub → szczegółowymi wymaganiami albo → specyfikacjami technicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brukowiec nieobrobiony

  Kamień obtoczony w sposób naturalny (kamień narzutowy, otoczaki), mający obły kształt, zaokrąglone krawędzie i odpowiednią wysokość, stosowany do budowy dróg.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok kamienny

  Kamień w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego grubość mierzona zgodnie z kierunkiem zalegania (prostopadle do uwarstwienia) wynosi co najmniej 30% szerokości, ale nie mniej niż 20 cm, odspojony od → calizny skalnej ręcznie, strzelaniem lub maszynowo; najczęściej surowiec...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja zgodności

  Dokument wydany przez notyfikowaną→ jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że → wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z → zasadniczymi wymaganiami lub → specyfikacjami technicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brukowiec obrobiony

  Materiał kamienny łupany, mający kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego powierzchnia dolna i górna powinny być prostokątnei w przybliżeniu równoległe do siebie, stosowany do budowy dróg.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans tlenowy materiału wybuchowego

  Ilość tlenu w stosunku do ilości koniecznej do całkowitego utlenienia wszystkich składników MW; wyróżnia się b.:

  zerowy – jeżeli tlen w materiale wybuchowym znajduje się w ilości koniecznej do całkowitego spalenia składników palnych (najkorzystniejszy),

  ujemny – jeżeli tlenu jest za mało do...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt

Do góry