Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Zakład górniczy

  1. z. zajmujący się →wydobywaniem z ziemi kopalin;

  2. wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabytek archeologiczny

  Zabytek nieruchomy będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencjii działalności człowieka, złożony z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytek ruchomy będący tym wytworem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrobisko odwadniające

  1. wyrobisko przeznaczone do celów odwadniania nadkładu i złoża kopalni odkrywkowej;

  2. wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzenia wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadrzewienie

  Drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasemw rozumieniu ustawy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysięk wody podziemnej

  Miejscowy, samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykwit

  Białawy proszek występujący niekiedy na powierzchni kamieni i wyrobów kamieniarskich, utworzony wskutek osadzania się rozpuszczalnych soli przenoszonych przez wilgoć przenikającą przez powierzchnię lub wnikającą w tę powierzchnię.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar kruszywa

  Oznaczanie k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita wyrażone jako d/D (oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które mogą przejść przez sito dolne (→ podziarno).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar podsypki kolejowej

  Oznaczanie p.k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita; w znaczeniu przyjmuje się obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które przejdą przez dolne sito (→ podziarno).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobycie

  Ilość kopaliny dostarczonej w jednostce czasu (t/zmianę, t/miesiąc,t/rok) z wyrobiska górniczego do przeróbki, na składowisko lub na środek transportu kopalnianego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobywanie

  Ogół czynności górniczych wykonywanych w celu oddzieleniai przemieszczania kopaliny do określonego miejsca (→ składowisko, → przeróbka, →obróbka, odbiór z wyrobiska).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt

Do góry