Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Dźwignica linotorowa

  Urządzenie transportowe z rozpiętą między dwiema wieżami podporowymi liną nośną (ruchomą lub stałą z dodatkową liną ciągnącą) służącą jako tor jazdy wózka z wciągnikiem, który podnosi wóz z urobkiem i przenosi go na miejsce wyładunku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacyjny wskaźnik nadkładu

  Stosunek objętości (m3) zdjętego nadkładu łącznie z przerostami oraz → stratami stropowymi do ilości kopaliny (t, m3) wydobytej w ciągu określonego czasu, najczęściej roku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt cieplarniany

  Zaburzenie bilansu cieplnego wywołane głównie zmianami zawartości w atmosferze dwutlenku węgla, absorbującego promienie podczerwone emitowane z powierzchni Ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksplozja

  Wybuch następujący w wyniku gwałtownego przebiegu reakcji chemicznych lub łańcuchowych reakcji jądrowych;e. kotła, zbiornika, butli gazowej itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  1. nauka badająca wzajemne stosunki między organizmami żywymi i otaczającym środowiskiem;

  2. nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody żywej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja

  Wprowadzone bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekran izolujący

  Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonanaz materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca lub uniemożliwiająca ich dopływ do obiektów typu: wyrobisko górnicze podziemne, wyrobisko górnicze odkrywkowe czy wykop budowlany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja

  1. → wydobywanie bogactw naturalnych; wykorzystywanie czegoś w sposób racjonalny;

  2. użytkowanie urządzeń, maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja odkrywkowa

  Eksploatacja z udostępnionych złóż → kopalin przez zdjęcie zalegającego nad złożem nadkładu lub e. ze złóż zalegających bezpośrednio na powierzchni ziemi, np. torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennik strzałowy

  Określona wzorem książka służąca do zgłaszania zapotrzebowania na → środki strzałowe przez upoważnioną → osobę dozoru ruchu górniczego oraz do rozliczania tych środków przez osoby wykonujące roboty strzelnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry