Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Flora

  Ogół roślin występujących na określonym obszarze, w określonej epoce geologicznej, a także w określonym środowisku ekologicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fala parasejsmiczna

  Drgania górotworu spowodowane działalnością ludzką, w odróżnieniu od drgań sejsmicznych powstałych przy trzęsieniu ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flotacja

  Proces polegający na przyczepianiu się ziarn mineralnych do rozpraszanych w zawiesinie wodnej pęcherzyków powietrza i wynoszeniu ich na powierzchnię; → flotometria.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fala sprężysta

  Rozchodzące się w ośrodku materialnym zaburzenia stanu naprężeń (ciśnień); ruch falowy polega na przenoszeniu energii mechanicznych cząstek drgających wokół swych położeń równowagi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fabryczna kontrola produkcji

  System kontroli produkcji u producenta mający na celu zapewnienie zgodności kruszyw z odpowiednimi wymaganiami norm;s. obejmuje: zarządzanie produkcją, kontrolę, badania, rejestrowanie wyników, kontrolowanie wyrobów niezgodnych, działania dotyczące przemieszczania, składowaniai przechowywania wyrobów...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja odstrzałów

  Rejestr odstrzałów wykonywanych na podstawie → dokumentacji strzałowej; ewidencja odstrzałów obejmuje: numer dokumentacji strzałowej, datę, godzinę i miejsce odstrzału, rzeczywiste parametry odstrzału, inne istotne informacje wykonywania robót strzelniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja dopuszczalna

  Prawnie określona wielkość emisji, często definiowanastatystycznie przez ustalenie limitu wielkości emisji lub limitu stężenia (przy określonym rozcieńczeniu) w stosunku do istniejącego tła.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja zorganizowana

  Wydzielanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczających przez urządzenia o znanych parametrach w sposób umożliwiający zmierzenie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estakada

  Nadpoziomowa budowla, przeważnie kratownicowa dla usytuowania przenośników taśmowych lub torów, najczęściej w zakładach przeróbczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja spod wody

  Wydobywanie kopalin ze złóż zalegających w granicach → wód powierzchniowych lub akwenów już istniejących bądź powstających w wyniku tej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt

Do góry