Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Flotometria

  Dział → mineralurgii zajmujący się ilościowym opisem → flotacjiiwyznaczaniem ilościowych związków pomiędzy jej parametrami na podstawie pomiarów flotacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna

  Ogół gatunków zwierząt charakterystyczny dla pewnego terytorium, środowiska lub okresu geologicznego; także ogół gatunków danej grupy systematycznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy ochrony przyrody

  Wyróżnia się: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 (→ sieć obszarów Natura 2000), pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filar ochronny

  Część → złoża kopaliny wraz z zalegającym nad nim nadkładem, poza → obrzeżem wyrobiska odkrywkowego, pozostawiona dla ochrony obiektów naziemnych lub podziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma złoża

  Geometryczny kształt skupienia → kopaliny; wyróżnia się formy: izometryczne (gniazda, kieszenie), płytowe (pokłady, soczewki, żyły), słupowe (słupy, kominy, diapiry) oraz formy złożone.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtr

  Urządzenie, element lub materiał, na którym następuje rozdział mieszaniny ciała stałego i cieczy lub gazu podczas jej naturalnego lub wymuszonego przepływu przez przegrodę filtracyjnąpodwpływemróżnicyciśnień po obu stronach przegrody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Facja

  Zespół cech mineralogicznych i petrograficznych (facjageochemiczna, metamorficzna, magmowa) lub genetycznych skał,np. facja fliszowa,eoliczna,deformacyjna.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotogeologia

  Jedna z metod badawczych z pogranicza → fotogrametrii i → geologii posługująca się zdjęciami przy identyfikacjizjawisk geologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flisz

  Dużej miąższości zespół głębokomorskich osadów okruchowych, składających się najczęściej z naprzemianległych zlepieńców, piaskowców mułowców, łupków ilastych, powstałych w wyniku działalności prądów zawiesinowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura kamienia

  Charakterystyczny dla rozpatrywanego rodzaju kamienia wygląd powierzchni zewnętrznej, zależny od jego właściwości, sposobu obróbki i stosowanych narzędzi; wyróżnia się m.in. faktury:

  ciosana – surowa i szorstka powierzchnia uzyskana za pomocą ciosaka lub odbijaka,

  groszkowana – uzyskana ręcznym lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /2 678

  praca w formacie txt

Do góry