Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Górnictwo

  1. nauka obejmująca ogół zagadnień związanych z wydobywaniem → kopalin;

  2. czynności związane z wydobywaniem kopalin;

  3. zawód człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głaz

  Odłam skalny znacznej wielkościi dowolnego kształtu, odspojony od calizny w naturalny sposób, np. rzeczny, → narzutowy lub skalny [SG]; fragment skały, zazwyczaj duży (większy niż 250 mm) o zaokrąglonym kształcie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo odkrywkowe

  1. g. z odkrywkową eksploatacją → złóż;

  2. nauka obejmująca zagadnienia odkrywkowej eksploatacji złóż.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głaz narzutowy (eratyk)

  Otoczak granitowy, gnejsowy, porfirowy,kwarcytowylubinny przeniesiony przez lodowiec i złożony z dala od miejsca powstania skał, z których pochodzi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość przestrzenna kopaliny

  Masa kopaliny zawarta w jednostce jej objętości, uwzględniającej szczelinowatość, porowatość i kawernistość skał tworzących złoże; → zasoby kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geologiczno - górnicze warunki eksploatacji

  W. naturalne (geologiczne) wpływające na sposób prowadzenia eksploatacji, jej bezpieczeństwo i rezultaty; w szczególności obejmują: głębokość położenia złoża, warunki hydrogeologiczne, inżyniersko-geologiczne, gazowe, geotermiczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz likwidacji zakładu górniczego

  Środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym mogące być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, również w razie upadłości przedsiębiorcy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geologiczny wskaźnik nadkładu

  Liniowy stosunek grubości nadkładu wraz z przerostami do miąższości złoża; określa się go podczas dokumentowania złoża dla całego złoża lub wydzielonych pól; jedno z kryteriów bilansowości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geochemia

  Dziedzina nauk geologicznych zajmująca się badaniem składu chemicznego Ziemi, jej poszczególnych geosfer i środowisk geologicznych, badaniem praw rozmieszczenia pierwiastków i ich obiegów w procesach geologicznych oraz regionalnym zróżnicowaniu składu chemicznego skał.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geomorfologia

  Nauka z pogranicza geologii i geografiizajmującasiębadaniemrzeźby powierzchni Ziemi w nawiązaniu do ich genezy i związków z budową geologiczną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt

Do góry