Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Informacja geologiczna

  Ogół wiedzy dotyczącej określonego wycinka skorupy ziemskiej, uzyskanej w toku wykonywania badań mających na celu ustalenie budowy geologicznej oraz zjawisk geologicznych w niej zachodzących; wartość i.g. określana wartością dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrotransport

  Przesyłanie rurociągami tłocznymi → hydromieszanin, najczęściej →kruszyw naturalnych z wodą w określonym stosunku, np. 1:10.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotropia

  Cecha charakterystyczna głównie ciał niekrystalicznych, polegająca na tym, że wykazują one jednakowe właściwości fizyczne we wszystkich kierunkach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja o środowisku

  Zespół informacji o stanie środowiska i jego ochronie będący w dyspozycji organów administracji publicznej, obejmujący projekty polityk, strategii, planów i programów; każdy (nie tylko obywatel polski) może – bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu własnego – zwrócić się do organu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrourabianie

  Urabianie calizny strugą wody pod odpowiednim ciśnieniem lub/i poprzez zasysanie urobku pompą gruntową spod wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytia

  Ciemnobrunatny osad jeziorny ilasto-mułowy o dużej zawartości sapropelowej materii organicznej, nagromadzonej w warunkach ograniczonego dostępu tlenu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunt jałowy (nieproduktywny)

  Grunt pozbawiony życia biologicznego i naturalnej żyzności wskutek nieodpowiedniego składu granulometrycznego, niskiej zasobności w składniki odżywcze, małej pojemności sorbcyjnej i wodnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homogenizacja (urobku, nadawy)

  Uśrednianie jakości → urobku pochodzącego z różnych źródeł (wyrobisko, składowisko, dostawca) przez jego łączenie w celu uzyskania odpowiedniej → nadawy do procesu przeróbczego lub jakości określonej wymaganiami odbiorców.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty bezglebowe

  Powierzchnie wyrobisk (po eksploatacji kopalin mineralnych), zwałowisk (odpadów przemysłowych i komunalnych), które wykazują różnorodne właściwości fizyczne,mineralogiczneibiochemiczne oraz wymagają skomplikowanych zabiegów rekultywacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPS (Global Positioning System)

  System odniesień przestrzennych, pozwalający określić położenie punktu (odbiornika satelitarnego) na podstawie sygnałów transmitowanych przez satelity (24 satelity krążące wokół Ziemi na wysokości około 20 200 km); system tworzą trzy podstawowe segmenty: kosmiczny, nadzoru i użytkowników; w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry