Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Koparka

  Maszyna robocza, zazwyczaj samojezdna, z organem roboczym na wysięgniku lub linie, przystosowana do pracy ciągłej (→ k. wielonaczyniowa) lub cyklicznej (→ k. jednonaczyniowa), przeznaczona do oddzielania urobku od calizny i jego przemieszczania na wyznaczone miejsce lub do urządzenia transportowego;→ maszyny...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz

  Obszar ziemi obejmujący wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego wzajemnie od siebie zależne, będące wynikiem swobodnego działania sił przyrody i człowieka; → walory krajobrazowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka jednonaczyniowa

  K. z organem roboczym wyposażonym w jeden element roboczy (naczynie urabiające), pracująca w sposób cykliczny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz geologiczny (geotop)

  Formy ukształtowania powierzchni ziemi oraz naturalne i sztuczne odsłonięcia skalne łączące w sobie walory poznawcze (naukowe) i wizualne, dokumentujące budowę skorupy ziemskiej, procesy geologiczne, które ją ukształtowały i zachodzą w niej obecnie, oraz przedstawiają występowanie i użytkowanie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka pływająca

  K. zabudowana na jednostce pływającej, przeznaczona do → wydobywania kopaliny spod wody (piasku, żwiru lub innego urobku); wyróżnia się koparki jednonaczyniowe (chwytakowe); współpraca z → pływającymi przenośnikami taśmowymi, → barkami, → rurociągami tłocznymi; → układy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klin i okładki

  Urządzenie do rozłupywania bloków skalnych; najpierw w bloku wiercone są płytkie otwory ustawione w jednej linii, następnie w każdy z nich wsuwane są parami okładki, po czym wciska się między nie klin; → klin trójdzielny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat słowny

  Ustalona krótka i jednoznaczna informacja słowna wypowiedziana przez człowieka lub emitowana jako głos ludzki, nakazująca określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klinowanie

  Dzielenie monolitów i bloków kamiennych na części przez pobijanie młotkami klinów umieszczonych w wykutych lub wywierconych gniazdach wzdłuż zaplanowanej płaszczyzny podziału.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncesja

  Decyzja → organu koncesyjnego zezwalająca na wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klin trójdzielny

  Klin i dwie płytki umieszczane w krótkim otworze; w wyniku pobijania klina następuje pęknięcie bloku wzdłuż planowanej płaszczyzny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt

Do góry